Forsvarets sanitet søker helsepersonell

Rekrutterer
Forsvaret
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
23. oktober 2018
Frist
15. november 2018
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Beredskapsstillinger i Forsvarets luftevakueringsstyrke

Forsvarets sanitet søker helsepersonell til beredskapsstillinger innen luftevakuering.

Forsvarets sanitet har ansvaret for å stille med evakueringsteam på beredskap for luftevakuering hele døgnet, 365 dager i året. Strategisk luftevakuering er forflytning av pasienter, inkludert intensivpasienter, til og mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Pasienter blir evakuert fra områder med aktive operasjoner til hjemmebasen, andre NATO-land eller et midlertidig trygt område. Vi skal også kunne støtte sivilbefolkningen med evakuering av skadede ved for eksempel naturkatastrofer.

I 2019 gjennomfører vi opptak, seleksjon og utdanning av helsepersonell som kan stå på beredskap for Forsvaret. Blir du utvalgt, signerer du en 3-årig nasjonal og internasjonal kontrakt. Dette er en kontrakt du har ved siden av ditt sivile arbeidsgiverforhold. Du forplikter deg til årlig helsesjekk, årlig øving og trening på inntil 6 uker per år, og til å inngå i turnus med kort oppmøtetid. Personell som inngår beredskapskontrakt for Forsvarets luftevakueringsstyrke påtar seg i kontraktsperioden tjenesteplikt i Forsvaret, jf. forsvarsloven § 2.

Følgende stillinger er søkbare for beredskapskontrakt i perioden 2019–2022:

Anestesilege

Primæroppgaver:
Medisinsk ansvarlig for forflytning og ivaretakelse av pasienter mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Arbeide i team med medisinsk fagpersonell.

Anestesisykepleier

Primæroppgave:
Forflytning og ivaretakelse av pasienter mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Arbeide i team med medisinsk fagpersonell.

Intensivsykepleier

Primæroppgave:
Forflytning og ivaretakelse av pasienter mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Arbeide i team med medisinsk fagpersonell.

Sykepleier

Primæroppgave:
Forflytning og ivaretakelse av pasienter mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Arbeide i team med medisinsk fagpersonell.

Ambulansearbeider/paramedic

Primæroppgave:
Forflytning og ivaretakelse av pasienter mellom medisinske behandlingsfasiliteter med fly. Arbeide i team med medisinsk fagpersonell.

Opptak/seleksjon vil være i uke 7. Grunnkurs i Aeromedical evacuation gjennomføres vår/høst 2019 over 4 uker (ikke sammenhengende).

Krav til alle stillingene

  • Medisinsk klarering
  • Beståtte evne- og ferdighetstester
  • Fysisk test for befal til karakter 4. Se www.forsvaret.no/fysiskekrav
  • Engelsk skriftlig og muntlig flytende
  • Gjennomført minimum førstegangstjeneste
  • Gyldig lisens/autorisasjon i SAFH innen det fagfeltet det søkes på
  • Referanser som kan bekrefte bakgrunn og uttale seg objektivt
  • Kunne sikkerhetsklareres til hemmelig
  • Anbefalt øvre aldersgrense er 50 år

Tilleggskrav til den enkelte stillingen:

Anestesilege

Må ha gjennomført minimum førstegangstjeneste. Må være spesialist i anestesiologi. Må ha minimum 50 % relevant klinikk per år. Må ha erfaring innen transportmedisin.

Anestesisykepleier

Må ha gjennomført minimum førstegangstjeneste. Må ha minimum 2 års erfaring fra anestesiavdeling i 100 % stilling. Må ha minimum 50 % relevant klinikk per år. Må ha kunnskap om transportmedisin.

Intensivsykepleier

Må ha gjennomført minimum førstegangstjeneste. Må ha minimum 2 års erfaring fra intensivavdeling i 100 % stilling. Må ha minimum 50 % relevant klinikk per år. Må ha kunnskap om transportmedisin.

Sykepleier

Må ha gjennomført minimum førstegangstjeneste. Må ha minimum 2 års erfaring som sykepleier i 100 % stilling. Må ha minimum 50 % relevant klinikk per år. Må ha kunnskap om transportmedisin.

Ambulansearbeider/paramedic

Må ha gjennomført minimum førstegangstjeneste. Må ha minimum 50 % relevant klinikk per år. Bør ha minimum 2 års erfaring som sykepleier/ ambulansearbeider i 100 % stilling. Sykepleier bør ha jobbet innen akuttmedisin/transportmedisin. Ambulansearbeider bør ha bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic.

Arbeidsmiljøloven § 12-12 gir deg rett til permisjon for slik tjeneste, og du har et spesifikt oppsigelsesvern for denne type permisjon, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-10. Det er viktig at din arbeidsgiver informeres om din søknad.

Lønn etter særavtale. Månedlig beredskapstillegg samt lønn under trening/øving og ved skarpe oppdrag.

Vi tar forbehold om endringer i organisasjonen og eventuelt prioritering av interne søkere.

Søknad fylles ut på: www.forsvaretssanitetsskole.no/luftevakuering

I tillegg må søkere sende inn CV med 3 referanser elektronisk til fsan-ae@mil.no. I tittelfeltet på e-posten skriver du hvilken stilling du søker på.

For mer informasjon, kontakt Luftevakuering på e-post: fsan-ae@mil.no

Søknadsfrist: 15. november 2018