Anestesisykepleiere - Kirurgisk klinikk, Operasjon Larvik

Sted
Larvik (Kommune), Vestfold
Publisert
31. oktober 2018
Frist
11. november 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Anestesisykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. 

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 
I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte
 

ANESTESISYKEPLEIERE 

Vi har to faste 100 % stillinger ledig. Oppstart snarest. 


Operasjon Larvik er en enhet under Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold. 
Enheten har 4 operasjonsstuer, dagkirurgisk enhet, postoperativ enhet og en sengepost. Operasjonsaktiviteten består av ortopedi, både inneliggende og dagkirurgiske inngrep. 
Enhetene har felles seksjonsleder og til sammen vel 65 ansatte. 
Seksjonen har et godt omdømme og beskrives av pasienter både som effektiv og med høy faglig standard. 
Den ortopediske operasjonsvirksomheten i Larvik er fra og med 1.1.2019 basert på 5-døgns drift, dette medfører lav vaktbelastning og ingen helgevakter. Operasjonsenheten holder stengt 5 uker om sommeren, i tillegg stengt jul- og påske.

Arbeidsoppgaver

 • De ledige stillingene er begge 100% og i 3-delt turnus.
 • Arbeidsoppgavene er knyttet til operasjonsaktivitet og beredskap.
 • Seksjonen bidrar til tannbehandling i narkose.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i anestesi.
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, evt. krav om politiattest.

Utdanningsretning

 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker anestesisykepleiere med faglig- og utviklingsorientert fokus, som selv ved høyt tempo evner å bevare ro og være strukturert.
 • Vi ønsker deg som er løsningsorientert og viser fleksibilitet.
 • Du må ha en positiv indre motivasjon til å gjøre en god jobb sammen med dyktige kolleger.

Vi tilbyr

 • Du får god opplæring i et aktivt miljø. Mulighet for rotasjon til større fagmiljø ved Operasjon-Anestesi 4H i Tønsberg.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Kontaktinfo:
Wivi Wangen-Johannessen Konstituert seksjonsleder 41222704/33164661
Marit Karlsnes Avdelingssjef 91129752/33342781

Søknadsfrist 11.11.2018

Lignende jobber

Lignende jobber