Helsesøster

Rekrutterer
Hvaler kommune
Sted
Skjærhalden, Hvaler
Publisert
31. oktober 2018
Frist
25. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Presentasjon av stillingen:
Hvaler kommune trenger DEG som helsesøster! 

Hvaler kommune har ledig stilling som helsesøster i avdeling helsevern for barn og unge. Avdelingen er organisert under seksjon oppvekst som har ansvar for drift og utvikling av 3 skoler, 3 barnehager og Tjenester for barn og unge. Helsevern er organisert i virksomhet tjenester for barn og unge sammen med barnevern og tiltak for unge enslige mindreårige flyktninger. Avdelingen har pr tiden 3 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på to helsesøstre og én jordmor. 

Arbeidet vil i hovedsak foregå i skolehelsetjenesten, og arbeidsoppgavene er for tiden lagt til Hvaler ungdomsskole. Det tas forbehold om endring i organisering og eventuell tilpasning av jobbinnhold. Aktuelle søkere som primært ønsker å arbeide ved helsestasjon bes oppgi dette i søknaden, da det i så tilfelle kan være mulig å imøtekomme dette ved interne omdisponeringer i avdelingen. 
For deg som ved tilsetning også vil være interessert i boligmarkedet på Hvaler er det for tiden flere spennende boligprosjekter: 

Nesebukta, Vesterøy - gangavstand til barneskole og barnehage 
Kirkøy v/Skjærhallen- gangavstand til dagligvare og barneskole

Arbeidsoppgaver

 • Lovbestemte arbeidsoppgaver tilknyttet skolehelsetjenesten.
 • Kartlegging og oppfølging av enkeltelever.
 • Kartlegging og oppfølging av faktorer som spiller inn på elevgrupper og enkeltelevers miljø.
 • Kommunisere med barn og unge i aldersgruppen 10 til 16 år.
 • Arbeid med helseopplysning.
 • Arbeide tverrfaglig med relevante oppgaver tillagt helsesøster.
 • Etablere og gjennomføre tverrfaglige struktur og rutiner.
 • Arbeide i tråd med kommunens planer og mål.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsesøsterutdanning.
 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Forskrivningsrett av prevensjonsmidler.
 • Erfaring fra skolehelsetjenesten.
 • Bred erfaring fra arbeid med barn og unge innen somatikk eller psykiatri.
 • Ønskelig med kjennskap til eller erfaring fra WinMed Helse.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort minimum klasse B.

Personlige Egenskaper

 • Du er selvstendig og har evne til å arbeide målrettet.
 • Personlig egnethet.
 • Du trives med tverrfaglig samarbeid og har evne til nytenkning.
 • Du snakker ungdommens språk, og din kommunikasjonsevne er tydelig.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling og spennende utfordringer.
 • Lønn etter avtale.
 • Det vil tilrettelegges for introduksjonsprogram.
 • Ett faglig godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Tilgjengelig tjenestebil, bruk av egen bil må også påregnes.
 • Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du vil måtte flytte til Hvaler for tiltredelse til stillingen har barnehagene i Hvaler kommune for tiden løpende opptak.
 • Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP.
 • Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles jf. Offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

Beate Pedersen, Virksomhetsleder, (+47) 69375054
Trine S. Norsted, Avdelingsleder, 94792567

Arbeidssted


 Skjærhalden

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]