Spesialsykepleier ved Indre Østfold Fengsel

Sted
Trøgstad (Kommune), Østfold
Publisert
1. november 2018
Frist
19. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Velkommen til Triv'lige Trøgstad!Trøgstad kommune har nær 5 400 innbyggere med jevn befolkningsvekst de siste 15 årene og ligger landlig til mellom innsjøene Øyeren og Hemnessjøen. Flotte boligområder preger kommunens tre tettsteder, Skjønhaug, Båstad og Havnås. Det er gode bade-, fiske og friluftsmuligheter. Bygda har et godt skole- og barnehagetilbud. Frivillighet er viktig og kulturlivet er rikt og aktivt. Oslo, Gardermoen og hele resten av Østfold kan lett nås innen en time.
 

Kort om stillingen


Fengselshelsetjenesten søker spesialsykepleier i 100 % fast stilling v/Indre Østfold Fengsel.

Snarlig tiltredelse mulig.

Trøgstad kommune har ansvaret for å tilby nødvendig helsehjelp til innsatte under soning. Indre Østfold fengsel består av 2 avdelinger, avd. Trøgstad som er et fengsel med lavere sikkerhet og plass til 90 menn, og avd. Eidsberg med høyere sikkerhet og plass til 102 menn. I avdelingene avsones dommer, bøter og varetekt. Fengselshelsetjenesten har arbeidssted inne i hvert av fengselets avdelinger og ansatte må kunne veksle mellom avdelingene ved behov.

Fengselshelsetjenesten er organisert i virksomhet helse og barnevern og kan tilby en spennende stilling i et tverretatlig og tverrfaglig miljø.

Arbeidsområder


Ansvaret for sykepleiefaglige oppgaver
Tett samarbeid med tilsynsleger og psykolog
Tett samarbeid med kriminalomsorgens ansatte
Planlegging og tilrettelegging for en god løslatelse i samarbeid med tverrfaglig team i fengselet, den enkeltes hjemkommune, fastleger med flere.
Delta i tverrfaglige møter

Kvalifikasjoner


Off. godkjent sykepleier med videreutdanning inne rus- og psykisk helsearbeid
Bred somatisk kompetanse og erfaring fra koordineringsarbeid 1.linje rettet mot spesialisthelsetjenesten
Relasjonskompetanse og gode kommunikasjonsevner

Spesielle krav


Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før ansettelse i stillingen.

Vi legger vekt på


Personlig egnethet
Helhetlig tenkning og forståelse
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Evne til å være en pådriver og kunne motivere andre
Evne til å arbeide selvstendig og ta raske beslutninger, se muligheter og ta initiativ
Forståelse av egen rolle i et arbeidsmiljø hvor mange hensyn må tas i tillegg til det rent helsefaglige

Vi tilbyr


Et tverrfaglig arbeidsmiljø med godt samarbeid
En arbeidsplass preget av stor takhøyde, raushet og stolthet over egen fagutøvelse
Mye refleksjon rundt utviklingsmuligheter for arbeidet, arbeidsplassen og for egen del
Fagutvikling
Et trivelig arbeidsmiljø
Bredt tverrfaglig miljø i virksomheten
Gratis tilbud i svømmehall
God tjenestepensjonsordning gjennom KLP
Trøgstad kommune er en IA-bedrift

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknad sendes


Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.trogstad.no. Ved spørsmål rundt elektronisk søknad, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju. Referanse bes oppgis.

Velkommen om søker!

Søknadsfrist: 19.11.18

Arbeidsgiver: Trøgstad kommune

Sted: Helse og barnevern

Hentet fra: Kommuner-Visma-Øst

Referansenummer: visma.trogstad.kommune.no/recruitment/opening?0?279

Se annonse