Forsker I/II med gruppelederfunksjon

Rekrutterer
Norce Reasearch
Sted
Bergen (By), Hordaland
Publisert
22. november 2018
Frist
1. januar 2019
Sektor
Privat
Arbeidsfelt
Forsker, Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på seks forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.norceresearch.no/helse

Forsker I/II med gruppelederfunksjon

Fast 100 % stilling for seniorforsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

RKBU Vest driver praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barnevern og spesialisthelsetjenester.

De første tre årene vil en andel av oppgavene for denne stillingen være å ivareta lederfunksjon for en faggruppe som hovedsakelig arbeider med psykisk folkehelse hos de aller yngste barna. Faggruppen er satt sammen av forskere og fagpersoner med ekspertise på praksisfeltet. Det foreligger en egen beskrivelse for denne funksjonen som også legger vekt på samarbeid med de andre faggruppene ved senteret. Det vil være mulighet for forlengelse av funksjonen ut over tre år, etter avtale. Gruppelederen inngår i senterets ledergruppe og rapporterer til senterleder.

Stillingen krever doktorgrad innen aktuelt fagområde. Kompetanse innenfor sped- og småbarnsfeltet og innenfor folkehelsearbeid rettet mot psykisk helse vil prioriteres. Erfaring fra kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester eller barnevern vil tillegges vekt.

Til stillingen ligger det forventninger om å utvikle forskning i samarbeid mellom RKBU Vest og andre forskningsmiljø, og søknadsarbeid rettet mot ekstern finansiering. Veiledning av stipendiater og forskningsveiledning av prosjekter i praksisfeltet vil være en viktig del av stillingen. Ansatte ved senteret forventes også å bidra i tjenestestøtte, undervisnings- og formidlingsvirksomheten ved RKBU Vest. Kompetanse og evner på disse områdene vil være en fordel. Gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Den som ansettes vil ha innflytelse på utvikling og iverksettelse av forskningsprosjekter. Prosjekter som aktivt trekker inn kommunale virksomheter gjennom forskningssamarbeid og prosjektveiledning vil bli prioritert.

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Arbeidssted vil være i NORCE Helse sine lokaler i «Nygårdsporten», nær Bergen sentrum.

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med konserndirektør for Helse i NORCE, Ingvild Eide Graff, på e-post ingvild.graff@norceresearch.no

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.