AVDELINGSLEDER

Rekrutterer
Målselv kommune
Sted
Målselv, Troms
Publisert
26. november 2018
Frist
24. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ledig stilling i Målselv kommune

PRO nedre:

AVDELINGSLEDER

St.nr. 66/18: 100% stilling ved avdeling A på Målselv syke- og aldershjem (MSAH).

Stillingen lyses ut for andre gang.

Vi får ledig fast stilling i 100% som avdelingsleder ved Målselv syke- og aldershjem.

Avdeling A er en sykehjemsavdeling for 18 beboere med langtidsplass. Tidvis har avdelingen også pasienter på korttidsopphold/ avlastning. Her jobber en gjeng med engasjerte og dedikerte ansatte som ser frem til å jobbe sammen med sin nye avdelingsleder. Avdelingen jobber tett sammen med ulike frivillige organisasjoner og har mange faste aktiviteter i hverdagen til glede for alle.

I slutten av 2019 står et nytt sykehjem klart til innflytting, og avdelingsleder vil sammen med gode kollegaer i ledergruppen i PRO nedre, være helt sentral i det spennende endringsarbeidet som følger med dette.

Vi ønsker at vår nye avdelingsleder kan identifisere seg med og jobbe etter Målselv kommunes kjerneverdier og øvrige lederkrav:

DYKTIG

 • Har høy etisk bevissthet, og tar ansvar for helheten.
 • Leverer høy tjenestekvalitet i tråd med fastsatte mål og rammer.
 • Legger til rette for et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Kommuniserer aktivt og tydelig.

IMØTEKOMMENDE

 • Opptrer respektfullt, lyttende og anerkjennende.
 • Er løsningsorientert
 • Sørger for rettferdig behandling.

SKAPENDE

 • Tilrettelegger for læring og kompetanseutvikling
 • Driver systematisk utviklingsarbeid
 • Stimulerer til humor, kreativitet og MOT.

Som leder må du ha evne til å se hver enkelt ansatt, ha faget i ryggmargen og se viktigheten av å være synlig ute i avdelingen. Du må se viktigheten av godt og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Videre må du ha erfaring fra arbeid i turnus, gjerne i Visma

Ressursstyring (Notus), og det er ønskelig med erfaring fra journalføring og/ eller saksbehandling i Profil.

Vi stiller krav om at søkere har autorisasjon som norsk sykepleier, med videreutdanning i ledelse og/ eller relevant erfaring innen fagområdet. Søkere må i tillegg ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søkere må ha førerkort klasse B.

Tilsettingsvilkår:

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår med god pensjonsordning. Lønn ihht. Avtale. Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr. Helsepersonelloven § 20a. De som omfattes av Tuberkuloselovens § 3-1 må levere helseattest av ny dato.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

 • konstituert enhetsleder ved PRO nedre Trine Bøe tlf.nr: 901 03 827/ epost: trine.boe@malselv.kommune.no eller til
 • avdelingsleder Lena Kvernvold tlf.nr: 922 72 969/ epost: lena.kvernvold@malselv.kommune.no.

Søknaden sendes elektronisk. Søknadsskjema finnes på Målselv kommunes hjemmeside www.malselv.kommune.no eller Søk stilling her.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må da gis en begrunnelse for det i søknaden. I henhold til Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist: 16.12.2018.