Rådgiver/seniorrådgiver

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
27. november 2018
Frist
24. januar 2019
Sektor
Annet
Arbeidsfelt
Rådgiver, Seniorrådgiver
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 115.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver/seniorrådgiver - 100 % engasjement for perioden 2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt en ambisiøs, strategisk plan frem mot 2019. I den forbindelse søker vi en ny medarbeider til å bidra både til oppfølging, gjennomføring og planlegging for å ivareta mål, tiltak og aktiviteter på ett av fokusområdet som omhandler sykepleierutdanning og forskning.

Stillingen omfatter også samarbeid med NSFs fylkesapparat.

Stillingen vil inngå i Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF, som består av 20 medarbeidere som sammen utgjør et dynamisk og sterkt faglig kollegium. Vi jobber både individuelt og i team med faglige utredninger, politisk påvirkning og annet arbeid for å fremme sykepleiefaget, sykepleie- og helsetjenesten. Avdelingen understøtter det politiske arbeidet ut mot myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og internt i NSF.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvar:

 • Understøtte avdelingens aktiviteter tilknyttet NSFs forsknings- og utdanningspolitiske arbeid
 • Utarbeide ulike innspill og høringssvar innen forsknings- og utdanningsfeltet
 • Oppfølging av nye nasjonale retningslinjer for sykepleierutdanning og utvikling av de lokale studieplanene (RETHOS 1)
 • Påvirke til etablering og utvikling av nye nasjonale retningslinjer for videreutdanning/masterutdanninger innen sykepleie
 • Delta i planlegging og gjennomføring av workshops og fagkonferanser
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

Bachelor i sykepleie

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområde
 • Kunnskap om og fortrinnsvis erfaring fra arbeid tilknyttet politiske beslutningsprosesser samt styring- og utvikling av høyere utdanning
 • Nettverk innen UH-sektoren primært, men også innen kommunehelsetjenesten, departement og direktorat
 • Høy digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Kommunikative ferdigheter vil bli tillagt stor vekt, samt evne til å uttrykke seg presist

Vi søker deg som har følgende personlige egenskaper:

 • Stor gjennomføringsevne samt evne til å prioritere og være fleksibel for å levere til avtalt tid
 • God til å jobbe strategisk og være resultatorientert
 • Fleksibel og positiv til å tilpasse seg endringer, oppgavefokus og periodevis stor arbeidsmengde
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team og rådføre seg med andre. Du mestrer å formidle informasjon og budskap til både kolleger, overordnede, partnere og samarbeidsparter på en presis måte og med stor grad av faglig tyngde og tillit
 • Tar initiativ og er dynamisk
 • Bidra og være engasjert i å fremme et positivt arbeidsmiljø både faglig og sosialt

Personlig egnethet blir tillagt vekt.

Kan du dokumentere god kompetanse på samarbeid, samhandling og struktur, vil dette være positivt.

Vi kan tilby deg å være med et sterkt team i en innovativ organisasjon. Ansatte i NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt, lærerikt og godt arbeidsmiljø samt:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning i KLP
 • Reise og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum
 • Kantineordning

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Ta gjerne kontakt med fagsjef Kari Elisabeth Bugge på telefon +47 414 33 530 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeportal, se link under.

Søknadsfristen er 16. desember 2018.