Avdelingsleder

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
27. november 2018
Frist
6. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Wesselborgen

Ledig 1/1 stilling som avdelingsleder ved Wesselborgen sykehjem. 
Stillingen inngår ikke i turnus, men er en dagstilling.

Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem. 
Wesselborgen sykehjem er ett av to sykehjem i Sør-Varanger kommune, og er en del av sykehjemsenheten som også består av et dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom.
Wesselborgen sykehjem består av tre avdelinger, og vi søker nå etter en engasjert og fremtidsrettet avdelingssykepleier som vil ha ansvar for to av avdelingene. 
Avdeling Trollfjord er en somatisk langtidsavdeling med 12 beboere, og avdeling Wesselstua som er en skjermet avdeling for demenssyke med 9 beboere. 
Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Avdelingssykepleier har ansvar for daglig drift og utvikling av avdelingen.
 • Ansvar for personal og fag innenfor eget ansvarsområde.
 • Inngå i virksomhetens lederteam og bidrar til å utvikle sykehjemmene til et hjem for beboerne med fokus på livsglede.
 • Utarbeide, forvalte og videreutvikle systemer for å sikre at beboernes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt.
 • Ansvarlig for at avdelingens ressurser utvikles og forvaltes på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
 • Påse at Sør-Varanger kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret.
 • Ansvarlig for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med kommunens og sykehjemmets målsetning.
 • Bidra til et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Ønskelig med utdanning innen ledelse, men ikke et krav. 
 • Erfaring fra lignende stilling er ønskelig. 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.
 • Norskkunnskaper skriftlig og muntlig på høyere nivå.
 • Gode IKT kunnskaper (Visma, Notus, Websak Fokus)
 • Kompetanse innen lederskaps- og medarbeiderutvikling, samt god forståelse for arbeidsgiverrollen.

Personlige egenskaper

 • Du er systematisk i ditt arbeid, planlegger godt og gjør gode prioriteringer.
 • Du evner å arbeide selvstendig, men må kunne samarbeide med øvrig samarbeidspartnere på en god måte.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du kan håndtere stort arbeidspress i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du er kvalitetsbevisst, resultat og utviklingsorientert.
 • Du evner å kommunisere godt med både beboere, pårørende og kollegaer.
 • Du bidrar positivt i vårt fag og arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt: 
Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 75 58

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.