Fagkonsulent Helpline Helseforsikring (Engasjement 1 år)

Rekrutterer
Storebrand
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
27. november 2018
Frist
10. desember 2018
Sektor
Annet
Kategori
Andre stillinger
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Fagkonsulent Helpline Helseforsikring (Engasjement 1 år)

 • Følge opp og sikre gode kundeprosesser gjeldende medisinsk behandling, oppgjør og medisinsk risikovurdering
 • Behandle kundeforespørsler mellom kl. 08.00 og 16.00 på telefon og e-post knyttet til dekning av behandling, oppgjør og risikovurdering
 • Gjennomføre booking ved særlig alvorlige og kompliserte diagnoser og utenlandsbehandling
 • Vurdere og utbetale oppgjør ved særlig kompliserte refusjonssøknader
 • Vurdere og utføre medisinsk risikovurdering av forsikringssøknader
 • Gjøre utredninger samt gi avslag og reservasjoner, vurdere dekning i henhold til forsikringsvilkår og gjeldende avtale i forhold til det ovenfor nevnte områdene.
 • Gjennomføre saksbehandling av tyngre karakter, f.eks. klagehåndtering, søknad om regress, utredning av forsømt opplysningsplikt, medisinsk vurdering etc.
 • Deltagelse i aktuelle prosjekter kan forekomme og må kunne håndteres parallelt med løpende driftsoppgaver
 • Være en aktiv bidragsyter ved å gi innspill til forbedringer i prosesser og rutiner samt i det i det digitale skifte.
 • Kan veksle mellom løpende driftsoppgaver og på tvers av teamene samt evner å prioritere ut i fra disse.
 • På selvstendig grunnlag kunne sette seg godt inn i rutiner, prosesser, tegningsvilkår og forsikringsreglement for å sikre korrekt kundeoppfølging og kunne bidra til forbedringer
 • Samarbeide på tvers av avdelingene ved særlig tidskrevende og kompliserte saker eller ved behov.
 • Ta aktivt medansvar for å sikre stabil drift og at avdelingen når sine mål også når dette kan medføre noe overtidsarbeid.


  Faglige kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen helsefag (for eksempel sykepleier). Relevant arbeidserfaring innen helsefag kan kompensere for dette kravet.
 • Gode norske språkferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke engelsk som arbeidsspråk.
 • Grunnleggende ferdigheter i Excel, Power Point, Word, OneNote, Sharepoint og andre Microsoft programmer.

  Personlige egenskaper

 • Positiv tilnærming med velutviklet ansvarsfølelse
 • Kundeorientert med gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe selvstendig, fatte beslutninger og med god gjennomføringsevn
 • Endringsvillig og evne til å se nye løsninger og muligheter
 • Meget god lagspiller med gode evner innen samarbeid og relasjoner

  Spørsmål til stillingen? Ta kontakt med Margit Aspengren Akin (Avdelingsleder Helpline Norden) tlf: 47417186.

  Søknadsfristen er 10. desember 2018.

 • Storebrand Helseforsikring AS er via et joint venture eiet av Munich Re og Storebrand ASA med 50 % hver.

  Vi har medarbeidere og samarbeidspartnere i Sverige, Norge, Litauen og Estland som alle arbeider hardt for å nå konsernets visjon: Våre kunder anbefaler oss.

  Vi trenger å styrke bemanningen for en periode på Helpline Helse med en norsktalende Fagkonsulent.

  Avdelingen er nordisk og har totalt 9 engasjerte og motiverte ansatte som har ansvaret for kundebehandling for kunder som benytter sin forsikring i forbindelse med medisinsk behandling, og skadeoppgjør. Vi har også ansvaret for medisinsk risikovurdering, samt daglig drift og oppfølging av samarbeidspartnere. 

  Arbeidsoppgavene består vesentlig i: