Fagutviklingssykepleier - Ortopedisk klinikk, postoperativ

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
29. november 2018
Frist
30. desember 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. 
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Vår fagutviklingssykepleier har lagt et godt faglig grunnlag gjennom mange år, og søker nå nye utfordringer. Vi trenger en motiverende og faglig sterk etterfølger til å vedlikeholde vårt gode opplegg, en som også kan bidra med nye ideer og gjennomføre disse. 
Vi er 15 ansatte, halvparten menn/kvinner og en snittalder på 33 år. IT-kompetansen og læringsviljen er derfor god, så du vil møte en positivt innstilt gjeng. I medarbeiderundersøkelser scorer vi høyt på trivsel og godt miljø. Tiltredelsesdato kan diskuteres. 

Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre praktisk og teoretisk opplæring, fagdager, sertifiseringer og sim-trening
 • Holde våre gode prosedyrer og rutiner oppdatert
 • Redaktør for websiden vår på intranett
 • Stedfortreder for enhetsleder

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Videreutdanning i intensiv- eller anestesi
 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring med veiledning og undervisning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Dagvakter, noe helgejobbing kan bli aktuelt
 • Stor grad av selvstendighet
 • Fasilitatorkurs, hvis du ikke allerede har dette
 • Gode muligheter til selv å påvirke stillingsinnhold og arbeidsoppgaver

Kontaktinfo:Øyvin Maurseth Enhetsleder 41921678

Lignende jobber

Lignende jobber