Sykepleier ved hjemmetjenesten

Rekrutterer
Lund kommune
Sted
Lund, Rogaland
Publisert
3. desember 2018
Frist
17. desember 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid

nav

Det er ledig fast stilling 17,37 % for sykepleier ved hjemmetjenesten, med arbeid 3. hver helg.. Stillingen er ledig fra 01.01.19.

Stillingen kan kombineres med vikariat 43,43 %, som er ledig i tiden 01.01.19 - 31.12.19.

Totalt 60,80 % stilling, så lenge vikariatet varer.

Ved intern omrokering, kan annen stilling bli ledig.

 

Hjemmetjenesten formidler følgende tilbud:

Hjemmesykepleie for personer med har behov for sykepleie i eget hjem.

Hjemmehjelp for personer med hjelpebehov på grunn av sykdom, høy alder og/eller funksjonshemming.

Søknad om hjemmehjelp vurderes etter fastsatte kriterier og behov.

Korttids lån av hjelpemidler

Omsorgsboliger

Dagsenter ved omsorgssenteret

Dagsenter for hjemmeboende med demens

Hukommelsesteam

Kreftomsorg

 

 

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Vi tilbyr

  • Tilsetting på kommunale vilkår
  • Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner
  • Kommunal pensjonsordning

Betingelser:

  • Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest
  • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Ikke norske statsborgere må fremlegge gyldig arbeidstillatelse
  • Arbeidstakere som skal arbeide ved hjemmetjenesten, må ha sertifikat
  • Arbeidstakere har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i hht gjeldene regelverk

 

Kontaktinformasjon

Mona Rinden, Stabsleder, 51 40 48 33

Arbeidssted

Solvangveien, 1 A
4460 Moi

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lund kommune

Referansenr.:3988031606
Stillingsprosent: 17,37%
Startdato: 01.01.2019
Søknadsfrist: 17.12.2018