100% vikariat som sykepleier (3. gangs utlysning)

Sted
Guovdageaidnu Kautokeino, Finnmark
Publisert
3. desember 2018
Frist
14. desember 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Heltid

nav

3. gangs utlysning

Kautokeino kommune har ledig følgende stillinger i enhet for helse og omsorg, avdeling Sykehjem: 

¿ 100% vikariat som sykepleier fra og med snarest til og med 13.10.2019
¿ 100% vikariat som sykepleier fra og med snarest til og med 31.05.2019, med mulighet for forlengelse

For stillingene kreves norsk autorisasjon som sykepleier.

Kautokeino kommune har følgende ordninger for sykepleiere:
1. Lønnstillegg for samisktalende sykepleiere. 
2. All tidligere praksis etter fylte 18 år godkjennes som ansiennitet.
3. Ingen sykepleiere lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 8 års ansiennitet.

Det legges vekt på erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.

Kautokeino kommune er en to-språklig kommune. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.

Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning. 

Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4.

Søknadsfrist: 14. desember 2018

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for sykehjem, Karen Marianne Gaup, tlf: 465 44 503

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:
Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino eller til 
e-post@kautokeino.kommune.no.