Operasjonssykepleier

Sted
Levanger (Kommune), Nord-Trøndelag
Publisert
5. desember 2018
Frist
8. januar 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Operasjonssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet.

Klinikk for kirurgi er HNTs største klinikk med 600 ansatte. Klinikkledelsen er felles for sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Sykehuset Levanger er et lokalsykehus med akuttfunksjon for 100 000 innbyggere. Sykehuset har 10 operasjonsstuer og driver både elektiv og akutt kirurgi innen fagområdene ortopedi, gastrologi, gynekologi, urologi og generell kirurgi.

Operasjonsenheten er en del av akuttmedisinsk avdeling og har 28 operasjonssykepleiere tilsatt, derav 2 med fagutviklingsansvar. Avdelingen har i tillegg 7 renholdsassistenter.

Seksjonen er i startfasen av et generasjonsskifte. Rekruttering, kompetanseoverføring, opplæring og veiledning av ny tilsatte er et prioritert område seksjonen.

Vi har ledig fast 100% stilling som operasjonssykepleier fra d.d. Tiltredelse etter avtale.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendige arbeidsoppgaver som operasjonssykepleier.
 • Du vil jobbe i team med elektiv virksomhet innen ulike fagfelt, og team som ivaretar akuttvirksomhet i form av øyeblikkelig hjelp kirurgi og traumemottak.

Kvalifikasjoner

 • For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.
 • Spesialutdanning innen operasjonssykepleie.
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker operasjonssykepleiere med faglig- og utviklingsorientert fokus, som ved høyt tempo evner å bevare ro og være strukturert.
 • Vi søker deg som er løsningsorientert, viser fleksibilitet og samtidig er bevisst ditt ansvar.
 • Du må like utfordringer og ha en positiv indre motivasjon til å gjøre en god jobb sammen med dyktige kolleger.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • 3 delt turnus med relativt lav vaktbelastning, arbeid hver 4.helg.
 • Variasjon i arbeidsoppgaver som gir et godt grunnlag for å opparbeide bred kompetanse som operasjonssykepleier.
 • God opplæring i et aktivt miljø, strukturert opplæringsprogram, regelmessig internundervisning og BEST-øvelser, tilbud om KITS-kurs.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Ansvar for veiledning av studenter.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.