Psykiatrisk sykepleier Traumepoliklinikken i Oslo

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
5. desember 2018
Frist
10. januar 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

Tiltredelse 01.03.19.

Traumepoliklinikken ble etablert i 2008, og er et kompetansesenter for komplekse traumerelaterte lidelser. Traumepoliklinikken består av 13 personer, herav 1 psykiater, 7 psykologspesialister, 1 psykolog, 1 sykepleier, 1 kunst- og uttrykksterapeut og 2 sekretærer. Arbeidet er intensivt og innovativt og delvis prosjektrettet. Det arbeides med planlegging av nye behandlingsmodeller og videre utvikling av virksomheten, inkludert forskning og behandlingsevaluering.

Poliklinikken gir tilbud om utredning og gruppebasert behandling av komplekse traumerelaterte tilstander. Utover de to formene for stabiliseringsgrupper som er manualbaserte og tilrettelagt for pasienter med kompleks PTSD og komplekse dissosiative tilstander, har vi grupper som ivaretar familieaspektet, rusproblematikk, kroppsbasert stabilisering, mindfulness/medfølelse og etniske minoriteter i et traumeperspektiv. Videre har vi utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet, og arrangerer kurs og seminarer. Vi forsker, og har nylig gjennomført datainnsamling til en RCT studie som forsker på effekten av våre stabiliseringsgrupper, samt kvalitativ forskning på dissosiative lidelser og pilot på gruppe i traumesensitiv mindfulness og medfølelse.

Avdelingen har satset mye på kompetanseutvikling.  Vi har et nært samarbeid med sentrale fagmiljø både i Norge og i utlandet, deltar som bidragsytere på større traumekonferanser, oversatt behandlingsmanual til norsk, bidratt i fagbøker og skrevet egne manualer.

Vi har nylig hatt seminar med Bethany Brand (amerikansk psykolog og PhD, TOPDD), vi holder for tiden Advanced Trauma Therapy v/Janina Fischer, vi har gjennomført utdanningsprogrammet trinn 1 og 2 i Sensorimotor Psychotherapy v/Pat Ogden, Janina Fisher mfl fra USA og gjennomgått et 3 års utdanningsprogram i traumeteori- og behandling med Ellert Nijenhuis (nederlandsk psykolog og forsker). Vi har jevnlig kontakt og veiledning med Suzette Boon (nederlandsk psykolog og PhD).

For mer informasjon om Traumepoliklinikken Modum Bad, se vår hjemmeside: www.modum-bad.no

Søkere må ha 3 års sykepleieutdanning og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Videre bør søkeren ha klinisk erfaring med denne pasientgruppen og ha erfaring med gruppeterapi og utredningsarbeid. Søkeren bør ha lyst og evne til veiledning og undervisning. Interesse for å arbeide med utvikling av fagfeltet er en forutsetning. Det vektlegges at søkeren er fleksibel og engasjert med god evne til å arbeide selvstendig, i coterapiskap og i team.

Vi tilbyr:

  • Et inspirerende og engasjerende fagmiljø
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
  • IA- bedrift

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Marianne Klouman, tlf. 22 77 19 42.

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søknadsfrist: 10. januar 2019