Avdelingssjef Kvinneklinikken - Helse Stavanger HF

Sted
Stavanger (Kommune), Rogaland
Publisert
7. februar 2019
Frist
15. februar 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Stillingen som avdelingssjef ved Kvinneklinikken (KK) er nå ledig. Vi søker etter en person som gjennom sitt engasjement og gode lederskap vil være med å videreutvikle tjenesten i en spennende framtid.    

KK har i dag nærmere 300 dyktige medarbeidere (ca. 200 årsverk) som yter spesialisthelsetjenester til Sør-Rogalands kvinnebefolkning. Fagmiljøet preges av et aktivt forskningsmiljø, en systematisk forbedringskultur og godt samarbeid internt og eksternt samt sterk dedikasjon.   

Med et befolkningsunderlag på ca. 400.000 har KK om lag 4500 fødsler pr. år, og således landets fjerde største fødeklinikk.  Avdelingssjefen har det samlede ansvaret for drift og utvikling av KK. Dette innebærer et overordnet ansvar for alt personell, økonomi, aktivitet, fag, og kvalitet/HMS. Avdelingssjefen inngår i Kvinne- og barneklinikkens ledergruppe og har dermed et medansvar for at klinikken når sine mål. Klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken er nærmeste overordnede. Det kan gis anledning for avdelingssjef å arbeide noe klinisk, men ikke som en del av avdelingens vaktplaner.    

Helse Stavanger HF er i gang med planleggingen av et nytt sykehusbygg. Det er derfor store forventinger til at fagmiljøet/ledelsen bidrar til at tjenesten utvikles på en god og hensiktsmessig måte framover.      

Ansvar/ arbeidsoppgaver 

 • Bidra til at sykehuset, klinikken og avdelingen oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur. 
 • Bidra til overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av sykehusets, klinikkens og avdelingens faglige mål og satsingsområder. 
 • Utarbeide driftsbudsjett og aktivitetsplan for avdelingen, og styre virksomheten innenfor fastsatte rammer og strategier. 
 • Bidra til at avdelingen gir kvalitativt gode tjenester. Dette innebærer bla. å være en pådriver for å tilrettelegge for effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet 
 • Bidra til å videreutvikle en forbedringskultur som motiverer til kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling. 
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring. 
 • Uttale seg til pressen i samsvar med retningslinjer for mediekontakt. 
 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning innen eget området og i klinikken som helhet, herunder utarbeide kompetanseplaner. 
 • Ansvar for at avdelingen er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer. 
 • Utarbeide driftsbudsjett og årlig aktivitetsplan. Ha kontinuerlig oversikt over aktivitet og økonomi. Sikre at avdelingens virksomhet drives innenfor gjeldende rammer. Delta i årlig budsjettarbeid inkludert prioriteringsdiskusjoner på klinikknivå 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
 • Ansvar for at det gode samarbeidet internt i SUS og eksternt (bla. kommuner, andre sykehus og brukerorganisasjoner) videreføres. 
 • Sikre god rekruttering av god kompetanse, Legge til rette for utdanning, videreutdanning og undervisning for elever, studenter, leger i spesialisering og andre medarbeidere, slik at kompetansen i virksomheten er i tråd med oppgaver og fremtidige behov 

  Kvalifikasjoner 

 • Relevant helsefaglig eller medisinsk utdanning og erfaring på minimum bachelor-nivå, norsk autorisasjon 
 • Det kan være ønskelig med relevant lederutdanning i tillegg 
 • Solid lederfaring, og med god organisasjonsforståelse 
 • Erfaring fra tilsvarende klinikk vil være en fordel  
 •  Det er ønskelig med erfaring med kontinuerlig utvikling- og forbedringsarbeid samt fra facilitering av slike prosesser 
 • Gode norskkunnskaper  

  Personlige egenskaper/ lederstil 

 • Åpen, ærlig, transparent og både faglig og personlig tillitvekkende og trygg 
 • Strategisk tilnærming med utpreget evne til å se og tenke helhetlig 
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, teambygger  
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

    Vi tilbyr 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver inkl. deltakelse i byggeprosess med nytt sykehus 
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og spennende fagmiljøer 
 • Yrkesskade, - gruppelivs- og tjenesteforsikring 
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag, turgruppe og sykkelgruppe 
 • Lønn etter avtale 

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt gjerne klinikksjef klinikksjef Henning Garsjø, tlf. 90920015. Rekrutteringsselskapet Headvisor bistår i prosessen. Du som vurderer å søke stillingen og ønsker fortrolig behandling kan ta kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor. Tlf. 91729682.

Søknadsfrist 15.februar