Avdelingsleder Søndre Oslo DPS

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
20. desember 2018
Frist
31. januar 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Klinikk for psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikken er den største i OUS og består av åtte kliniske avdelinger med totalt ca. 3300 ansatte. De siste års politiske føringer gir økt prioritet til psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling. Utviklingen peker også på en dreining fra langvarige døgnopphold til økt bruk av poliklinisk behandling.

Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser. Opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med et samlet innbyggertall på 140 000. Vi tilbyr utredning og poliklinisk behandling individuelt eller i gruppe, ambulant behandling, akuttbehandling og døgnbehandling. Søndre Oslo DPS er inndelt i tre seksjoner med totalt ni enheter. Avdelingen er opptatt av brukermedvirkning og har et eget brukerråd, et team for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS-team) og et team som gir dialektisk atferdsterapi (DBT-team). Det pågår flere kvalitetsforbedringsprosjekter og forskning. Vi holder til i nytt bygg på Mortensrud sammen med BUP Oslo syd og Ruspoliklinikken Mortensrud. Det samarbeides på tvers av fagområdene.

Søndre Oslo DPS søker avdelingsleder som evner å engasjere fagfolk i kontinuerlig forbedringsarbeid og som er opptatt av fagutvikling og samhandling. Vår nye avdelingsleder er inspirerende og vil i tillegg til å ha fokus på prioriterte oppgaver i DPS'et også bidra til å lede og videreutvikle klinikken. Vi mener at god ledelse er avgjørende for å videreutvikle helhetlige tjenester ut i fra pasientenes behov og for å sikre et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg, utvikler og beholder gode medarbeidere.

Vi leter etter en leder som er opptatt av å videreutvikle fagområdet og som er åpen, trygg og forutsigbar. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Du har visjoner og planer som du evner å sette ut i livet sammen med andre. Avdelingen står overfor krevende oppgaver og søker en leder som kommuniserer tydelig og ser muligheter der andre ser begrensninger.

Kun søkere via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre kvalitativt gode tilbud til pasienter og pårørende Bruke pakkeforløpene til å sikre bedre brukermedvirkning Videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med samfunnsoppdraget Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og andre klinikker i OUS Fag- og personalansvar samt økonomi- og budsjettansvar Videreutvikle samarbeidet med tilhørende bydeler og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på høyskole eller universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag Bred lederkompetanse, helst fra spesialisthelsetjenesten God kjennskap til pasientgruppen, helst fra spesialisthelsetjenesten Ønskelig med formell lederutdannelse

Utdanningsretning

 • Medisin Helsefag Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert Gjennomføringsdyktig Vilje og evne til å lede Faglig engasjert Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter Kompetente og engasjerte kollegaer

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

 • Annonsør: Oslo universitetssykehus HF
 • Stillingsbrøk: 100% Fast
 • Ref. nr 3998865609
 • Kontaktinfo: Marit Bjartveit Klinikksjef - lege 90 86 42 67

Søkekriterier:

 • Sted OUS Bransje Sykehus
 • Fagfelt Psykisk helsevern
 • Rolle Leder
 • Arbeidssted: Kirkeveien 166, 0368 Oslo

Lignende jobber

Lignende jobber