Gol kommune satser på helse og omsorg

Rekrutterer
Gol kommune
Sted
Gol (Kommune), Buskerud
Publisert
20. desember 2018
Frist
31. januar 2019
Sektor
Kommune
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

«Gol er ein god stad å bu for alle»

Gol er en kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggere. Vi kan by på gode muligheter for aktiv fritid, både innen friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har et koselig og innbydende sentrum, som er et knutepunkt i Hallingdal, og en populær handleplass med mange og varierte butikker. Gol ligger midt mellom øst og vest med kort vei både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderende og familievennlig. Kommunen har også ny grunnskole og ny flerbrukshall. Vi har god barnehagedekning og et variert skoletilbud i videregående skole.

Gol kommune satser på helse og omsorg

Vil du være med å utvikle helse- og omsorgstjenesten i Gol?

Vi skal styrke ledelsen i sektoren. I tillegg til flere nye stillinger for ledere, tilbyr Gol kommune en satsing på ledelse gjennom lederstøtteprogrammet. Vi arbeider for å få en lærende organisasjon, en organisasjon der vi anerkjenner de ansatte sine styrker, for å oppnå engasjement og måloppnåing.

Du er velkommen til å søke de nye stillingene, gjerne sammen med en eller flere venner. Vi jobber etter VIPS-modellen i personsentrert omsorg og legger vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi jobber aktivt med å utvikle bruken av velferdsteknologi. Brukermedvirkning og selvbestemmelse er viktige satsingsområder i tjenestene.

Gol kommune satser på kompetanse og gir støtte til videreutdanning

Vi har disse stillingene ledige (100 % stillinger der annet ikke er spesifisert):

Ledelse:

 • Områdeleder avlastning og pårørendestøtte
 • Områdeleder miljøterapitjenesten
 • Områdeleder Gol arbeidssenter 50 % stilling

Sykepleiere:

 • Tre sykepleiere ved Gol helsetun
 • En stilling for sykepleier i hjemmesykepleien
 • Helsesykepleier

Andre ledige stillinger:

 • Helsefagarbeider i 50 % i hjemmesykepleien
 • Legehjemmel med 0-avtale
 • Fysioterapihjemmel i 50 %, avtale
 • Fagansvarlig barn, ungdom og familie i psykisk helse
 • Vi har også ledige helgestilinger og dekker reiseutgiftene for studenter som kommer hjem i helger og jobber

«Me sjåast på Gol»

Mer informasjon om den enkelte stilling finner du på www.gol.kommune.no