Avdelingssykepleier

Rekrutterer
Stange kommune
Sted
Stange (By), Hedmark
Publisert
20. desember 2018
Frist
13. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Er du en tydelig og retningsgivende leder som er god til å få med deg folk og skape resultater gjennom andre?

Vi søker to erfarne avdelingssykepleiere med stort engasjement for ledelsesfaget, som har vilje, motivasjon og nytenkning til å videreutvikle institusjonstjenesten inn mot morgendagens behov.

Stange helse- og omsorgssenter er en av Stange kommunes største virksomheter med totalt 99 institusjonsplasser og 10 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Virksomheten har kompetente og erfarne medarbeidere som yter høy kvalitet til beboerne. Helse- og omsorgssenteret har 5 avdelinger, og du vil inngå i lederteamet som består av 5 avdelingssykepleiere, 2 fagutviklere og virksomhetsleder. Lederteamet jobber tett da flere av de administrative oppgavene krever dette. Stange kommune opprettet i 2018 en ressursenhet som blant annet administrerer vikarer. I tillegg er det innført kalenderplan i avdelingene. Kalenderplanene og endringer i turnus utføres av egne kalenderbyggere slik at du som avdelingssykepleier har rom for å lede og videreutvikle avdelingen.

Vi søker avdelingssykepleiere til følgende avdelinger:

 • Avdeling 1. Avdelingen består av 13 ordinære langtidsplasser og 9 skjermede plasser
 • Avdeling 2. Avdelingen består av 24 ordinære langtidsplasser.


Spesifiser i søknaden hvilken avdeling du søker på og ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og personalutvikling
 • Faglig ledelse- og utvikling av avdelingen
 • Ansvar for budsjett og regnskap for egen avdeling
 • Bidra i endrings- og utviklingsarbeid i virksomheten
 • Aktiv deltagelse i lederteamet
 • Ivareta partsrollen og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud på avdelingsnivå

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om tjenesten og relevant lovverk
 • Ønskelig med erfaring innen økonomistyring
 • God digital forståelse
 • Stillingen krever godkjent politiattest

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Ledelsesfag
 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Tydelig og retningsgivende leder som inspirerer og utvikler sine medarbeidere
 • Handlekraftig og utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • Har systematisk tilnærming til oppgaver med god evne til å planlegge fremover og prioritere
 • Tar initiativ og fokuserer på forbedringer og utvikling av tjenesten
 • Er god på samarbeid, meningsskaping og relasjonsbygging
 • Har evne til å takle ikke planlagte hendelser og arbeidsoppgaver, samt evne til å håndtere store arbeidsmengder
 • Er endringsvillig og fleksibel
 • Ser viktigheten av å benytte etisk refleksjon i utviklingsarbeid

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i kommunens fagsystemer, relevant lov- og avtaleverk, samt kommunens interne retningslinjer
 • En jobb hvor du vil få faglig og personlig utvikling
 • En spennende og meningsfull stilling hvor du får være med å videreutvikle et godt faglig tjenestetilbud sammen med dyktige kollegaer
 • Lønn etter gjeldende avtale og kommunens interne retningslinjer
 • Pensjonsordning i KLP
 • Ledernettverk

Kontaktinfo:
Linda Kristin Hemma, Virksomhetsleder
(+47) 98064167
linda.kristin.hemma@stange.kommune.no

Laila Thorshaug, Avdelingsleder
(+47) 93489922