Operasjonssykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
2. januar 2019
Frist
23. januar 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Operasjonssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Er du en operasjonssykepleier som søker nye utfordringer? kom til oss da vel!
 

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker! 

Vi utvider vår drift ved operasjonsavdelingen og har nå ledig stilling for 

Operasjonssykepleiere i 100 prosent stilling, fast ansettelse 

Vi tilbyr dagstilling eller turnusstilling med liten vaktbelastning og hjemmevakt hver 10 helg. 

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk post, operativ enhet, tolv operasjonsstuer og poliklinikk.

Operasjonsavdelingen er stor innen elektiv ortopedi med hovedvekt på protesekirurgi og artroscopiske skulderoperasjoner. Vi har stor ØNH-avdeling med barneoperasjoner og nese- og bihulekirurgi. Vi har generell kirurgi med laparascopiske hernie- og galleoperasjoner.


Arbeidsoppgaver:

 • Utøve Operasjonssykepleie til ortopediske-, øre-nese-hals- og generellkirurgiske pasienter
 • Veilede og undervise ifht øvrig personell
 • Veilede og undervise ifht studenter
 • Kvalitets- og utviklingsarbeid innen eget fagfelt 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleier i operasjon
 • Erfaring fra lignende virksomhet er en fordel
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges
 • Evne til fleksibilitet og faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • Dagstilling med fri alle helger og høytider, eller turnus med liten vaktbelastning og hjemmevakt hver 10 helg.
 • Ønskerullering på seksjonene
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Erfarne, hjelpsomme og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Utbredt kursvirksomhet i inn- og utland
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fellesferie 4 uker – avd. stenger.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger 

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 23.01.19.

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte Camilla Levin,  tlf. 96 09 27 51 eller Marit Glende Johnsen, 96 09 27 58.

Referansenummer: 2019-001