Demensenheten - Sykepleier/vernepleier, 100 % stilling

Sted
Ringsaker, Hedmark
Publisert
7. januar 2019
Frist
16. februar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Demensenheten er en spesialenhet innenfor helse - og omsorg i kommunen. Enheten drifter 50 sykehjemsplasser som er lokalisert i Brumunddal og Moelv med tilsammen 40 plasser, samt Forsterket Skjermet Enhet med 10 plasser som er lokalisert på Sundheimen på Helgøya. Avdelingene er funksjonsinndelt i 6 grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. I tillegg drifter enheten dagsenter i Moelv og Brumunddal. Enheten har tilknyttet 1 årsverk som fagkonsulent.

Vi søker

100 % fast stilling som autorisert sykepleier eller vernepleier er ledig fra 01.02.2019.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg og er f.t. knyttet til avdeling Brumunddal.
Utføre arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse.
Søker kan måtte påregne å jobbe ved de andre avdelingene i Demensenheten i perioder.

Kvalifikasjoner

Det kreves autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
Søker skal være kjent med, og gjennomføre oppgaver i tråd med lover, forskrifter og regler som gjelder.
Arbeidets art krever erfaring fra å jobbe med personer med alvorlig demens og stor grad av utfordrende og uforutsigbar atferd.
Søker må ha:

  • erfaring med aktivt bruk av miljøtiltak og skjerming.
  • en trygg tilnærming til pasienter som har tilbud i skjermet enhet.
  • stor grad av selvstendighet og være løsningsorientert.

Arbeidets art krever førerkort i klasse B og søker må disponere egen bil i tjenesten.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Demensenheten kan tilby:

  • En spennende og utfordrende stilling hvor du får brukt ditt potensiale i et faglig og etisk reflekterende miljø.
  • Et godt stabilt arbeidsmiljø med mange engasjerte kollegaer. Du vil jobbe tett sammen med erfarne kollegaer som har høy kompetanse innen fagfeltet.
  • Arbeid i en spennende og aktiv spesialenhet med klare mål for virksomheten.
  • En trygg og god arbeidsplass med struktur og klare forventninger.

Annet

Årslønn i 100 % stilling:
Autorisert vernepleier, st.kode 6455: fra kr 394.200 til kr 473.300.
Autorisert sykepleier, st.kode 7174: fra kr 411.200 til kr 490.300.
Det tilkommer et tillegg på kr 4 000 på årslønn for vernepleiere og sykepleiere som arbeider i turnus.

Gode pensjonsordninger.
Politiattest, nyere enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.