Sykepleier 100% fast - Hjemmesykepleie øst

Sted
Fredrikstad (Kommune), Østfold
Publisert
7. januar 2019
Frist
28. februar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Arbeidssted

Hjemmesykepleie øst yter tjenester til hjemmeboende pasienter og pasienter boende i omsorgsbolig i Fredrikstad
kommune.
Virksomheten har 81,4 årsverk med variert kompetanse innenfor psykiatri, demens, kreft og palliasjon. Vi søker nettopp deg med på laget, for å gi kommunens innbyggere tjenester med god kvalitet.

Hjemmesykepleie øst består av tre team som dekker områdene Østsiden, Borge og Østsiden Eldresenter som er en
bemannet omsorgsbolig. Hjemmesykepleie Øst har kontorer i nye og moderne lokaler i Roald Amundsensvei 32 A,
1654 Sellebakk.

Vi har nå ledig 100% fast sykepleiestilling for tiltredelse etter avtale.

Stillingsbeskrivelse

Turnus over 12 uker med 35,5 t. per uke med dagvakter, kveldsvakter og arbeid 3. hver helg

Hovedoppgaver

 • Du yter sykepleieoppgaver til hjemmeboende pasienter.
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter sykepleietiltak.
 • Du sikrer kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
 • Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig.

Kvalifikasjonskrav

 • Du er autorisert sykepleier.
 • Du har førerkort klasse B.
 • Du tar ansvar, er faglig oppdatert og liker å jobbe med ulike faglige utfordringer.
 • Du er engasjert, strukturert, fleksibel, har godt humør og arbeider godt både selvstendig og
  i team.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra hjemmesykepleie.
 • Har IKT ferdigheter og kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjonsevner, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Vi kan tilby

 • Faglige utfordringer i et aktivt og spennende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke en virksomhet med arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig,
  Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsformer.
 • Ukentlig internundervisning
 • Leasingbiler
 • Arbeidstøy.
 • Gratis parkering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose og MRSA attest i
henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som sykepleier, stillingskode 7174/3330, 100 % stilling fra kr 396 200 - kr 473 300
avhengig av lønnsansiennitet.

Søknad sendes

 • Hjemmesykepleie øst benytter elektronisk søknadsprosess.

 • Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

 • Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

 • Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med
  administrasjon på tlf 69 33 26 52