Sykepleier/ sykepleier med videreutdanning i psykisk helse

Rekrutterer
Grue kommune
Sted
Grue, Hedmark
Publisert
8. januar 2019
Frist
25. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Beskrivelse av avdeling

Bofellesskap psykisk helse har ledig 100 % fast stilling for sykepleier/ sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Arbeidstid er dag, kveld og helg.
Bofellesskap psykisk helse skal yte tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusmisbrukere med omfattende tjenestebehov. Det samarbeides med interne samarbeidspartnere, fastlege, NAV, spesialisthelsetjensten og andre.

Enhet tilrettelagte tjenester for voksne, psykiatri og rus består av blant annet psykisk helseteam, fire bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming, ett bofellesskap for mennesker med psykiske lidelseer og rusmisbrukere, Uteteam, støttekontakttjeneste og to dagsentre.

Arbeidsoppgaver

Støttesamtaler og målrettet individuell oppfølging
Dokumentasjon og evaluering av tjenesten
Arbeide tverrfaglig med interne og eksterne samarbeidspartnere
Utarbeide individuelle planer og være koordinator/ primærkontakt.
Være endel av bofellesskap psykisk helse og utvikle tjenestetilbudet videre.

Krav til kompetanse

Autorisert sykepleier
Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid
Relevant yrkeserfaring
Personlig egnethet vil bli vektlagt
IKT kunnskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne/ gode kommunikasjonsferdigheter
Selvstendighet, god refleksjonsevne og fleksibilitet er nødvendig
Evne til å motivere og kunne samarbeide tverrfaglig og tverretatlig vektlegges
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet
Vise evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap

Gyldig politiattest må fremlegges før man tiltrer i stillingen

Søker må ha gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
Fordel med førerkort klasse B

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale.
Trivelig arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling.

Søknad sendes

Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med servicetorget.