Helsesykepleier 100 % fast stilling

Sted
Søndre Land, Oppland
Publisert
8. januar 2019
Frist
13. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Ved helsestasjonen i Søndre Land er det ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier fra 01.04.19.
Helsestasjonen består av 3 stillinger som helsesykepleier, 40 % jordmorstilling, 1 stilling som hjemveileder og 25 % merkantil ressurs.

Helsestasjonen jobber spesielt med tidlig innsats og tidlig intervensjon som satsningsområder, og hvor Cirle of security er en prioritert kompetanse. I tillegg er Helsestasjonen mye involvert i kommunens folkehelseprosjekt; Folkehelse 2025 - hvor det skal iverksettes nye spennende tiltak for involvering og oppfølging.

Arbeids- og ansvarsområder:

  • Helsestasjon for barn og ungdom.
  • Skolehelsetjeneste.
  • Helseopplysning.
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdannet helsesøster/helsesykepleier
  • Erfaring med COS/ sertifisert lursholder i Cos-P
  • Gode kommunikasjonsevner og relasjonskompetanse
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
  • Må disponere egen bil.

Gyldig politiattest (dvs ikke eldre enn 3 mndr.)må leveres før oppstart i stillingen.

Kontaktpersoner:

Opplysninger om helsesøsterstillingen kan fås ved henvendelse til ledende helsesøster Grethe Beck, tlf. 61 12 65 42 eller kommunalsjef Randi Marta Berg tlf. 61 12 65 54 / 91 64 38 86.

Lønnsbetingelser

Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.

Vi har et høgskoletillegg på 23 000,-.

Søknad sendes

Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.
Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.