Vernepleier/ sykepleier - Enhet boveiledning Sentrum

Sted
Sarpsborg (Kommune), Østfold
Publisert
8. januar 2019
Frist
14. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier, Vernepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet boveiledning Sentrum gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger i form av boveiledning,
avlastning og aktivitetstilbud. Målgruppene er mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, autisme,
ulike funksjonshemminger og ulike somatiske sykdommer.

Det er nå ledige stillinger ved Team Borgvold 1 servicebase. Teamet gir tjenester til brukere med ulike fysiske,
psykiske, kognitive og somatiske utfordringer. Vi vektlegger at våre brukere skal oppleve respekt, trygghet og
forutsigbarhet i hverdagen. I tillegg ønsker vi at brukerne skal ha en opplevelse av selvstendighet og mestring utifra
egne forutsetninger.

Stilling / Arbeidsoppgaver

1 stk 100 % vernepleier/ sykepleierstilling ved Team Borgvold 1 servicebase

Deler av denne stilligen er i ressursvakter.

Arbeidsoppgaver:
Nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.
Basert på medvirkning; tilrettelegge for at våre brukere opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.
Som vernepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere og
studenter.
Samhandling med interne og eksterne instanser.
Primærkontaktansvar.
Delta i utviklingen av egen arbeidssituasjon og arbeidsplass.
Fokus på fagutvikling og implementering av plattforms arbeid.
Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

Vi søker

Etter en vernepleier som har lyst til å bli vår nye kollega.

Vi vil at:
Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert vernepleier som setter brukerne i fokus.
Du har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og støtter lojalt opp om fattede vedtak.
Du er god til å jobbe selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.
Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes i Sarpsborg kommune.
Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Du liker å ha ansvar, trygg på kollegaveiledning og er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.
Du har god kunnskap om målrettet miljøarbeid, og evner å stå i krevende situasjoner.
Du har kjennskap til primærkontaktrollen.

Krav til utdanning

Autorisert vernepleier/sykepleier
Somatisk kompetanse

Erfaring

Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, rus, psykiske lidelser og
nedsatt kognitivt funksjonsnivå.

Personlig egenskaper

Du har lyst til å jobbe med boveiledning. Du tenker helhetlig i tjenesteytingen og har godt humør. I tillegg må du være en
frimodig bidragsyter i pågående prosesser og arbeidsmetoder, være positiv og lojal når tiltak gjennomføres. I det
daglige arbeidet er du trygg, inkluderende og støttende slik at vi sammen leverer tjenester av høy kvalitet. Du har god
faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

Politiattest skal fremlegges før tiltredelse.
Bør ha førerkort kl B.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd