Sykepleier - Vesterålen Interkommunale legevakt

Rekrutterer
Hadsel kommune
Sted
Hadsel, Nordland
Publisert
8. januar 2019
Frist
27. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Beskrivelse

Ledige deltidsstillinger ved Vesterålen Legevakt.

1 sykepleier i 50 % fast stilling.
1 sykepleier i 30 % fast stilling

Ved internt opprykk, kan det bli ledig andre stillinger i varierende størrelser.
Vi har også bruk for tilkallingsvikarer (sykepleier).

Om stillingen

Oppgavene vil blant annet innebære:

 • Håndtere henvendelser fra innbyggere i Vesterålen, som trenger medisinsk hjelp
 • Legevaktsformidling til alle kommunene i Vesterålen
 • Prøvetaking og analysering
 • Assistere legen i enkelte prosedyrer
 • Medikamenthåndtering
 • Stillingen vil inngå i 3-delt turnus og vil bli tillagt arbeid på ettermiddag, samt helg og høytid.
 • Stillingen rapporterer til driftssykepleier ved Vesterålen Interkommunale legevakt.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Personell med annen relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, med nødvendig klinisk praksis.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker personer som har erfaring fra tilsvarende arbeid, men nødvendig opplæring vil bli gitt.
 • Det vil være en stor fordel om du har erfaring i bruk av System X som journalsystem.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
 • Vi ønsker kreative og engasjerte ansatte med et positivt og inkluderende menneskesyn.
 • For de minste stillingsbrøkene vil arbeidet stort sett være lagt til helg.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utviklende og spennende stilling der få dager er like
 • IA-avtale og bedriftshelsetjenester
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Vi kan være behjelpelig med barnehageplass

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Vi ønsker også personer (sykepleiere og annet kvalifisert personell med erfaring fra legekontor) som bare er
interessert i å arbeide som tilkallingsvikar på legevakten.
Henvendelse for dette skjer direkte til driftssykepleier ved legevakten

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B3, eller trinn 3 ved et universitet.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.
Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"
www.hadsel.kommune.no
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om
du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du
ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.
Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta
kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.
Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:
personal@hadsel.kommune.no