Applikasjonsforvalter - Regional Ressursstyring

Rekrutterer
Sykehuspartner
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
8. januar 2019
Frist
24. januar 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Administrasjon, Annet
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.

Seksjonen består av ca. 20 ansatte og er ansvarlige for applikasjonsforvaltning og brukerstøtte innenfor området ressursstyring for helseforetakene i Helse SørØst. 
Applikasjonsforvalter skal bistå med operativ utførelse av applikasjonsforvaltning og brukerstøtte.

Arbeidsoppgaver

 • 2. og 3. linje- henvendelser brukerstøtte (telefon og saksbehandling)
 • Utføre daglige drifts-, administrasjons- og vedlikeholdsoppgaver gitt ihht de prosesser og rutiner som gjelder for systemområdet
 • Bidra til dialog med relevante fagansvarlige og andre roller som berører sitt systemområde
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av leveranserutiner
 • Bidra med faglig kompetanse ved arkitekturarbeid, prosjektarbeid, tjenesteutvikling og andre forespørsler/behov

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til GAT eller tilsvarende systemer
 • Gode grunnleggende IT ferdigheter (bla. saksbehandlingssystem, MS Office)
 • God forretningsforståelse- gjerne erfaring fra helsevesenet
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk innen for arbeidstidsbestemmelser
 • Erfaring fra arbeidstidsplanlegging og ressursstyring

Utdanningsretning

 • Helsefag
 • IKT fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Kunde- og serviceorientert
 • Selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å koordinere
 • Endringsdyktig
 • Ta ansvar utover egne oppgaver ved behov
 • Evne til å arbeide i team
 • Evne til å opptre rolig i stressede situasjoner
 • Proaktiv
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Kontinuerlig forbedringsfokus (LEAN)
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Sentral beliggenhet av Sykehuspartners lokasjoner

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo
Therese Hansen Seksjonsleder 47258538

Lignende jobber

Lignende jobber