Kommunalsjef helse og omsorg

Sted
Kongsvinger (Kommune), Hedmark
Publisert
11. januar 2019
Frist
27. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Andre stillinger
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vil du være med å utvikle en kommune i vekst? Kongsvinger har som mål å tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte og står overfor viktige utviklingsoppgaver. I løpet av de neste årene skal det innovative arbeidet styrkes med digitalisering og smarte løsninger for våre innbyggere.  

Kommunalsjef helse og omsorg har ansvar for strategisk ledelse av helse-, rehabiliterings- og omsorgstjenester. Kommunalområdet har i 2019 et budsjett på i underkant av 400 millioner kroner og 470 årsverk. Vi søker en dyktig og engasjert leder med høy arbeidskapasitet og motivasjon for å være en tydelig leder for et kommunalområde i endring. Kommunalsjefen rapporterer til rådmannen og er en del av rådmannens ledergruppe i et faglig og utviklende fellesskap. Gruppen består av tre kommunalsjefer, økonomisjef og assisterende rådmann. 

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at brukerens beste legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med etablering og implementering av strategiplaner for kommunalområdet, herunder satsing på velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene
 • Følge opp og gjennomføre politiske vedtak innenfor vedtatte rammer  
 • Være en aktiv pådriver for kompetanseutvikling og utvikling av tjenestene
 • Motivere og utvikle dyktige medarbeidere
 • Sikre økonomistyring med kontinuerlig oppmerksomhet på effektivisering
 • Bidra til en god dialog mellom administrasjon og politisk nivå  
 • Bidra til utvikling av Kongsvinger som en attraktiv kommune med godt omdømme 
   

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er en utviklingsorientert, trygg og tydelig leder med relevant helsefaglig utdanning. Du har lederutdanning og -erfaring. Du evner å ta beslutninger, tenker helhet, samarbeid og har god økonomiforståelse med dokumenterte resultater. Du trives i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger i et hyggelig arbeidsmiljø. Erfaring med endrings- og omstillingsarbeid vektlegges. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 

Vi tilbyr:

 • En jobb med store muligheter for personlig utvikling i et spennende og utviklingsorientert miljø og motiverte medarbeidere  
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale og gode pensjonsvilkår

 

Annet:

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn og etnisitet oppfordres til å søke. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem, mobil 905 46 532, eller Senait Haile, mobil 468 58 107. Kongsvinger kommune mottar alle søknader elektronisk.

Arbeidsgiver Kongsvinger kommune   Rådhusplassen 3   2212 Kongsvinger Nettside www.kongsvinger.kommune.no Søknadsfrist 27.01.19 Arbeidsplass Rådhusplassen 3, Kongsvinger Tittel Kommunalsjef helse og omsorg Sektor Offentlig Omfang Fast