Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider

Sted
Trøgstad (Kommune), Østfold
Publisert
14. januar 2019
Frist
23. januar 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Kort om stillingen

Virksomhet Helse og barnevern, avd. Psykisk helse- og rusteam søker Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider 60 % fast stilling. Ledig fra d.d.

Psykisk helse- og rusteam søker en positiv, aktiv og engasjert person i denne stillingen. Denne stillingen innebærer i hovedsak terapeutiske samtaler med personer med milde/moderate psykiske og/eller rusutfordringer. Du må ha lyst til, og gjerne erfaring med, å arbeide med voksne mennesker med psykiske utfordringer og/eller rusutfordringer. Vi har spesielt fokus på barn som pårørende, og ønsker ansatte som har erfaring med oppfølging av barna til våre brukere. Psykisk helse- og rusteam har 11 ansatte, og vi er lokalisert sentralt på Skjønhaug. Vi tilbyr individuell oppfølging i form av samtaler og praktisk bistand i hjemmet. Vi tilbyr forskjellige gruppetilbud; KiB-kurs, KiD-kurs, Sinnemestringskurs og COS-kurs. Vi har også et aktivitetssenter i samme bygg, som brukere av våre tjenester kan benytte.

Arbeidsområder

Terapeutiske samtaler på kontoret eller i hjemmet til tjenestemottaker.
Ønskelig med kjennskap til samtalemetodene motiverende intervju eller kognitiv terapi.
Gruppesamtaler/kurs i grupper.
Støttesamtaler med tjenestemottaker og pårørende, med spesielt fokus på barna.
Saksbehandling i form av kartlegging, vurdering og fatte vedtak.

Kvalifikasjoner

3-årig helse og sosialfaglig høgskoleutdanning.
Videreutdanning i psykisk helse eller rus.
Relevant erfaring innen psykisk helse og rus området, gjerne erfaring med barn som pårørende.
Annen relevant utdanning/erfaring kan også vurderes.

Spesielle krav

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremvises før ansettelse i stillingen.

Vi legger vekt på

Personlig egnethet, hvor tydelighet overfor brukerne og trygghet i møte med brukerne er særlig viktig.
Evne til å motivere andre.
Gode samarbeidsevner.
Kunnskap om bruk av elektronisk verktøy.
Evne til å arbeide selvstendig.
Se muligheter og ta initiativ.
Fleksibilitet.

Vi tilbyr

Et godt utviklet tverrfaglig fagmiljø og engasjerte medarbeidere i et trivelig og godt arbeidsmiljø.
En arbeidsplass i utvikling.
Selvstendig arbeid i en virksomhet som preges av teamarbeid og målfokusert arbeid.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknad sendes

Ved spørsmål rundt elektronisk søknadskjema, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. servicetorgets konsulenter kan være behjelpelig med utfylling av elektronisk skjema og har tilgjengelig PC. Ber du om hjelp, må du ha attester eller oppdatert CV tilgjengelig. Referanser bes oppgitt.

Velkommen om søker!