Redaktør i VAR Healthcare

Rekrutterer
VAR Healthcare
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
17. januar 2019
Frist
1. mars 2019
Sektor
Privat
Arbeidsfelt
Administrasjon, Redaktør
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

VAR Healthcare er en avdeling i Cappelen Damm Undervisning, med hovedkontor sentralt plassert i Akersgata i Oslo og filial i København. Avdelingen har 16 ansatte, og er i sterk vekst. Vår digitale prosedyre- og kunnskapsbase er i utstrakt bruk i utdanning og klinisk praksis i Norge og Danmark, og på god vei inn i tyskspråklige land. Flere land står òg for døren.

Cappelen Damm er Norges største forlag, med utgivelsesprogram som omfatter lærebøker og digitale læremidler for grunn-, videregående- og høyere utdanning og profesjon, fagbøker, skjønn- og generell litteratur, verk og kart.


Bli en del av vårt sterke team, og bidra til videreutvikling av vår prosedyre- og kunnskapsbase som redaktør i VAR Healthcare!   

VAR Healthcare (tidligere PPS), ble etablert i 2001 og er pioneren innenfor feltet.  Prosedyre- og kunnskapsbasen har posisjonen som den fremste for helsesektoren i Norden. Kombinasjonen av faglig høy kvalitet, vektlegging av praktisk anvendbarhet og tidsriktig digital løsning, har ført til stor utbredelse i Norge og Danmark, og VAR er også i ferd med å etableres i andre land.  

Vår ambisjon er å fortsette å bidra til fagutvikling og kunnskapsbasert praksis i et helsevesen i stadig endring nasjonalt og internasjonalt, og vi utvider staben med to redaktørstillinger.   

Som redaktør vil du bli en del av Nordens største helsefaglige forlagsteam, med høyt kvalifiserte fagredaktører og en spesialisert forskningsbibliotekar. Arbeidet omfatter både nyutvikling og oppdatering av innhold, inkludert samarbeid med redaktører for andre språkversjoner.  

Stillingene er lokalisert i Oslo og rapporterer til redaksjonssjefen i VAR Healthcare.  

Vi søker deg som  

  • er utdannet sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap eller tilsvarende - det er en fordel om du også har spesialkompetanse/videreutdanning innen klinisk sykepleie, f.eks. intensiv sykepleie eller psykisk helse og rus 
  • har erfaring med kunnskapsbasert praksis og er opptatt av fag og kvalitet
  • er nøyaktig, strukturert og selvstendig 
  • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og behersker engelsk godt 
  • har interesse for digital formidling 

  Hva tilbyr vi? 

  • samarbeid med spesialister innen fag- og prosedyreutvikling   
  • et svært godt arbeidsmiljø  
  • interessante arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag, kunnskapsformidling og teknologi 
  • et innovativt fagmiljø med internasjonalt nettverk og høye ambisjoner

Les mer om oss på www.varhealthcare.no.   

Ta gjerne kontant med redaksjonssjef Live Korsvold eller avdelingssjef Ann Kristin Rotegård. Søknad med CV sendes via vår søknadsportal innen 1. mars 2019. 

Spørsmål om stillingen


Ann Kristin Rotegård 
Avdelingssjef 
ann.kristin.rotegaard.@cappelendamm.no
+47 414 77 113


Live Korsvold 
Redaksjonssjef
live.korsvold@cappelendamm.no
+47 926 35 329