Intensivavdelingen i Helse Stavanger har behov for flere intensivsykepleiere

Sted
Stavanger (Kommune), Rogaland
Publisert
17. januar 2019
Frist
28. februar 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Intensivsykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 
 

Intensivavdelingen i Stavanger har ledige stillinger. Intensivavdelingen består av enhetene: Intensiv 2M, Post operativ 1G og Post operativ 2Øst. Intensiv 2M tar imot, overvåker og gir respiratorbehandling til kritisk syke pasienter i alle aldre, fra små babyer til voksne. Post operativ enheter tar imot pasienter fra sentral operasjons avdeling, dagkirurgisk avdeling og kirurgiske intermediære pasienter. Vi har behov for deg som trives i et aktivt arbeidsmiljø og som liker varierte faglige utfordringer.Ansettelse vil skje fortløpende

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene ved intensivavdelingen innebærer intensivsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, overvåking og post operativ sykepleie til nyopererte pasienter, ivaretagelse av pårørende, deltager i avdelingens tverrfaglige team og veiledning av studenter (videreutd./mastergrad). Ønsker du å vite mer om vår avdeling - Trykk her

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som intensivsykepleier.
 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Utdanningsretning

 • Sykepleie videreutdanning
 • Utdanningstittel: Intensivsykepleier

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss nye kollegaer som er engasjert og interessert i å utvikle og dele sin erfaring og kompetanse i et spennende og utfordrende fagfelt.
 • Du må trives i et aktivt arbeidsmiljø, like varierte utfordringer og kunne jobbe både tverrfaglig og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Opplæringsprogram med minimum 1 måneds tett oppfølging av erfaren sykepleier
 • Avdelingen satser på vedlikehold og utvikling av de ansattes kompetanse
  • Internundervisning fast 2. hver uke
  • Fagdager/studiedager
  • Deltagelse i ressursgrupper
  • Sertifisering
 • Kjekke, dyktige kollegaer
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Spennende fagfelt med mange muligheter innen kvalitetsarbeid/ forskning
 • Intensivenhet lokalisert i nye innbydende lokaler
 • Årsplan med muligheter for ulike typer turnuser
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Kollegastøtte
 • Inkluderende arbeidsliv (IA bedrift)
 • Offentlige pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Varierte velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Aktuelle nettsider: 
  Helse Stavanger Trykk her
  Region Stavanger Trykk her
  Kompetanseheving av egne ansatte Trykk her

Kontaktinfo:
Wendy Tønnessen Avdelingssjef +47 99440497
Siv Karin Malmin Avdelingssykepleier +47 90477839
Anne Mette Warland Avdelingssykepleier+47 97189054

Søknadsfrist 28.02.2019