Spesialsykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
6. februar 2019
Frist
18. februar 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Spesialsykepleier Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Søk på stillingen

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker spesialsykepleier med gruppeterapikompetanse  
Ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk er det ledig fast 100 % stilling for spesialsykepleier med gruppeterapikompetanse  

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.  

Teamet stillingen er organisert i tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelser. 
-Utredning og behandling for voksne pasienter med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelser som henvises fra fastlege eller andre instanser i spesialisthelsetjenesten.
-Forskningsbasert utvikling av spesialiserte behandlingsprogrammer for pasienter med personlighetsforstyrrelse; bl.a mentaliseringsbasert kombinasjonsterapi.

    Arbeidsoppgaver

 • Delta i behandlingsteamet som behandler pasienter med ulike typer 
  personlighetsforstyrrelser, bl. være terapeut i et mentaliseringsbasert behandlingsprogram    
 • Ha ansvar for pasienter i utredning, drive gruppe- og individuell terapi samt delta i psykoedukative grupper
 • Utføre kunnskapsbasert utredning under veiledning av spesialist (psykolog/psykiater)
 • Delta i teammøter, interne undervisnings- og veiledningsgrupper
 • Sikre poliklinikkens pålagte helhetlige aspekter i pasientoppfølgingen
 • Ivareta brukerorientert tilbud og arbeid med pårørende

Kvalifikasjoner

 • Psykiatrisk sykepleier 
 • Videreutdanning innen psykisk helse og/eller rusarbeid 
 • Kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern 
 • Utdanning el erfaring innen gruppepsykoterapi 
 • Interesse, gjerne erfaring/kompetanse for mentaliseringsbasert terapi  Gjerne erfaring med undervisning

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter 
 • Strukturert og samvittighetsfull 
 • Interesse for fagområdet og pasientene 
 • Sosial, åpen og empatisk 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale      
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.  

 Startdato snarest mulig etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Harald Aulie Enhetsleder Harald.Aulie@diakonsyk.no
 • Andreas Ekberg psykologspesialist  22 02 98 00
 • Lone Dragland psykologspesialist  22 02 98 00 
  LoneIrene.Dragland@diakonsyk.no

 Dokumentasjon på utdanning, autorisasjon, relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  

Søknadsfrist 18.02.2018