Spesialrådgiver

Rekrutterer
RVTS Øst
Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
7. februar 2019
Frist
1. mars 2019
Sektor
Helseforetak
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst». Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging.

Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet.Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.

Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading, selvmord.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Spesialrådgiver

Vi søker deg som ønsker å bidra til økt kompetanse om psykososial beredskap med særlig fokus på oppfølging av kriser og katastrofer i Østlandsregionen. Sentrale målgrupper er kommunenes psykososiale kriseteam, andre kommunale aktører, grupper av innsatspersonell og frivillige.

Oppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av kompetanseprogram for kriseteam og deres nære samarbeidspartnere
 • Oppfølging av nettverksstruktur/er
 • Bistand ved gjennomføring av øvelser
 • Understøtte regionale samarbeidsprosesser – bidra med råd og veiledning
 • Ivareta løpende oppgaver innenfor psykososial beredskap
 • Undervise og veilede
 • Lede prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

Vi søker kandidater til stillingen som

 • Har helse- eller sosialfaglig utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Har god kunnskap om krise/katastrofehåndtering og psykososial beredskap
 • Har praktiske erfaring med krisehåndtering, gjerne fra arbeid i psykososialt kriseteam, internasjonale hjelpeorganisasjoner, Forsvaret, innsatspersonell eller annen relevant virksomhet
 • Er faglig oppdatert om kriser og traumatisk stress
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det må påregnes en del reisevirksomhet da opplæring og oppfølging fortrinnsvis finner sted regionalt.

Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser

Send søknad
For spørsmål om stillingen kontakt områdeleder Henning Herrestad, e-post: henning.herrestad@rvtsost.no, tlf. 907 78 877.

Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no. (Id 163789)

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.

Søknadsfrist: 01.03-2019

Søknader vurderes fortløpende.

Lignende jobber

Lignende jobber