Avdelingssykepleiere søkes

Rekrutterer
Oppdal kommune
Sted
Oppdal (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
14. februar 2019
Frist
4. mars 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder, Sykepleier
Arbeidsfelt
Avdelingssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

UNIK MULIGHET! VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET?

På grunn av flytting til annen kommune og overgang til jordmorstilling i kommunen, så har Oppdal helsesenter ledig 2 x 100% faste stillinger som avdelingssykepleiere ved avdelingene Tunet og Høa

Oppdal helsesenter har 60 plasser fordelt på to sykehjemsavdelinger, 16 leiligheter i bofellesskap for personer med demens, storkjøkken, renholdsavdeling, laboratorium, røntgen- og dialyse. Hos oss arbeider omtrent 150 ansatte.

Avdeling Tunet og Høa er sykehjemsavdelinger med 30 plasser hver, hhv. 7 korttids (utredning-, rehabilitering- og avlastning) og 23 langtidsplasser. Begge avdelinger har skjermede enheter. Tunet har 1 plass for kommunalt akutt døgntilbud, og Høa har 1 plass for lindrende behandling.

Oppdal helsesenter er sertifisert som «Livsgledehjem», det innebærer små og store systematiske tiltak på individuelt- og gruppenivå for at den enkelte pasient skal oppleve livsglede, mestring og mening. Vi har en allsidig, spennende, inspirerende og aktiv hverdag med hyppige innleggelser, sammensatte problemstillinger og høyt faglig nivå. Siste pasient- og pårørendeundersøkelse viste gjennomsnittlig tilfredshet godt over landsgjennomsnittet.

Oppdal helsesenter har egne fagutviklingssykepleiere, egen sykehjemslege, kulturminister og ansatte med videreutdanninger i ulike helsefaglige retninger. Vi tilbyr systematisk opplæring og sertifisering i medisinskfaglige prosedyrer, og arbeider målrettet for å nå nasjonale føringer og egne mål. Vi har for tiden konkret tiltak/samarbeid med fysioterapeut for helsefremmende arbeidsplass og nærvær.

Avdelingssykepleier har faglig ansvar, personalansvar og budsjettansvar for sin avdeling. Nærmeste leder er enhetsleder, og avdelingssykepleierne inngår i enhetens lederteam.

Du som er aktuell:

  • Sykepleier med utdanning og/eller erfaring innen ledelse
  • Ansvarsbevisst, fleksibel, tydelig og beslutningsdyktig - du kan ta et fullverdig ansvar - både når det gjelder ressursbruk, prioriteringer, utvikling og organisering
  • Imøtekommende, samarbeidsvillig og løsningsorientert med evne til å motivere de ansatte til å se nye løsninger og våge å gå nye veier
  • God til å kommunisere med fokus på dialog med brukerne, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere
  • Motiverende for personalet i arbeidet med å skape et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø
  • Målbevisst og tydelig, og er pådriver for å nå våre målsettinger
  • Trigges av mulighetene som ligger i etablering av nytt lederteam
  • Er utrustet med en betydelig humoristisk sans!

Oppdal kommune har 7000 innbyggere, og er en veldrevet kommune som har ligget i toppen av kommunebarometeret i flere år. Vi kan tilby enestående muligheter for naturopplevelser sommer som vinter, ledige barnehageplasser, godt skoletilbud, aktivt kulturhus med mulighet for teater - konserter - kino – bibliotek - badeanlegg, rikt utvalg i fritidsaktiviteter - og du kan selvsagt «passe på sofaen din» om du foretrekker det 

Tiltredelse: snarest og etter avtale

For mer informasjon om stillingene, kontakt enhetsleder Turi Teksum turi.teksum@oppdal.kommune.no, tlf.72 40 14 04

Søknadsfrist: 4.3.2019