Instituttleder – Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Rekrutterer
Oslo Met
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
21. februar 2019
Frist
24. mars 2019
Sektor
Stat
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Instituttleder – Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Logg inn og søk stillingen

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. 

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du lede landets største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie?

Ved Fakultet for helsevitenskap er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingen er en åremålsstilling for fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt tolv år. Stillingen er ledig fra 01.06.19.


OsloMet er i ferd med å bygge opp landets beste sykepleierutdanning og ledende kompetansemiljøer innen flere fagområder ved vårt nye universitet. 
Instituttet tilbyr foruten bachelor i sykepleie og paramedic, flere masterprogrammer blant annet i samfunnsernæring og jordmorfag, - og tilhørende forskningsaktivitet. Det pågår et omfattende utviklings- og endringsarbeid på instituttet, blant annet arbeid med ny felles programplan som skal implementeres i 2020, bruk av tjenestedesign for organisasjonsutvikling og et arbeid med å styrke fagmiljøer.


Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med syv forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.

Instituttet består i dag av ni studielederområder. Du kan lese mer om instituttet her.


Ansvars- og arbeidsområde

Instituttleder har resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling ved instituttet. I tillegg ligger også personal- og budsjettansvar til stillingen.

Den som ansettes har ansvar for styrets målsetning om at sykepleierutdanningen skal være ledende innen forskning og utdanning. Videre å sikre rammebetingelser og legge forholdene til rette for faglig samarbeid mellom fagmiljøene på instituttet, innad på OsloMet, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningssektoren er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying og strategisk planlegging ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på vårt nye universitet, og som er tilstede i møte med studenter og ansatte.

Instituttleder har en administrativ instituttlederstøtte.

Det vil bli lagt til rette for at stillingen kan kombineres med noe egen forskningstid.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • sørge for at instituttet utvikles i tråd med gjeldende lovverk, forskrift, vedtatte strategier og mål
 • være en pådriver for at sykepleierutdanningen skal bli landets beste basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid
 • samarbeide internt ved universitetet og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra i dekanens ledergruppe og i fakultetets strategiske arbeid, blant annet for å oppnå synergier og tverrfaglig samarbeidslæring på tvers av institutter og fagområder
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø
 • tilrettelegge for eksternt finansierte forskningsoppdrag


Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe. For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelsen her.


Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå, gjerne professor
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet og/eller fra helsetjenesten med dokumenterbare resultater
 • god kjennskap til instituttets fagområder
 • erfaring med endringsprosesser og arbeid i flerfaglige/tverrfaglige miljøer
 • erfaring med, og god forståelse for, økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 

 • sykepleiefaglig bakgrunn
 • evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid
 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • entusiasme og engasjement for fagområdene
 • motiverende og inkluderende lederstil
 • løsningsorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg 

 • å lede et institutt i sterk utvikling
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • muligheter for nettverksbygging
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Gro Jamtvedt, telefon 975 18 144, e-post: gro.jamtvedt@oslomet.no

Ta gjerne også en konfidensiell og uforpliktende samtale med en våre rådgivere i Experis Executive: Gisle Roll Ludvigsen, telefon: 93468168, e-post: gisle.roll.ludvigsen@no.experis.com


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder.  Lønn kroner 754 900-893 900 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist:           24.03.19

Ref:                        19/02023

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).
 


OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.