Medarbeider akutteam

Sted
Ski (Kommune), Akershus
Publisert
21. februar 2019
Frist
11. mars 2019
Sektor
Stat
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Heltid

Follo Akutteam (FAT) har ledig et års vikariat med mulighet for fast ansettelse.
FAT er en poliklinisk seksjon ved Follo DPS og teamet vårt består av 10 årsverk, samt LIS i rullering. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiatriske sykepleiere, psykologer/psykologspesialist, familieterapeut, LIS og overlege i psykiatri. Vi tror på faglig mangfold i møte med pasienter.
8 tverrfaglige årsverk dekker 2-delt turnus på hverdager.

Arbeidsoppgaver

FAT har vaktfunksjonen for det geografiske området som tilhører Follo DPS. Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte psykiske kriser, og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidspartnere. 

FAT kartlegger pasientens ressurser og mestringsstrategier og ønsker å legge til rette for dialog slik at alles perspektiv på krisen kan komme frem. Dette gjøres i familie- og nettverksperspektiv. Vi jobber parvis og er opptatt av refleksjon som form i pasientmøtene. 

Vi foretar selvmordsrisikovurdering, voldsrisikovurdering og kartlegger den kriserammedes aktuelle livssituasjon for å identifisere forhold av betydning for den kliniske tilstand.
Vi foretar tentative diagnostiske overveielser av psykisk lidelse inkl. skadelig bruk/avhengighet av rusmidler og tentative diagnostiske overveielser av somatiske tilstander med betydning for den psykiske tilstanden.
Vi kartlegger barn som pårørende samt gjøre en vurdering av barnas tilstand og behov. Vi tilbyr også barnesamtale.

Vi forsøker å redusere/forebygge unødvendige akuttinnleggelser gjennom tilgjengelig og tilpasset lokal akutthjelp. Vi forsøker å bidra til bredt sammensatte kriseløsninger hvor FAT f.eks kan gi et ambulant poliklinisk krisetilbud. Akutteamet disponerer to kriseplasser ved lokal døgnseksjon tillegg til at vi har et nært samarbeid med LokalMedisinsk Senter (legevakt og kommunale akutte døgnplasser).

Ved behov forsøker vi best mulig tilretteleggelse av nødvendige innleggelser på sykehusnivå.

Kvalifikasjoner

Høgskoleutdannete må ha videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er positivt med andre videreutdanninger som kognitiv terapi, familieterapi, relasjons- og nettverksutdanning eller lignende.
Psykolog må ha autorisasjon og kan gjerne ha startet i spesialiseringsforløp.
For alle søkere ønskes erfaring fra akuttpsykiatrisk arbeid samt gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

Relasjonskompetanse, være lagspiller. 
Evne til å lytte og å undre seg 
Være respektfull, ha empatisk forståelse.
Være "transparent" og dele kunnskap og ferdigheter, gjøre kollegene gode.
Være fleksibel, tilpasningsdyktig, raus og ha en oppmerksom innstilling.
Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man må opprettholde ro og rasjonell håndtering. 
Være tydelig, nøyaktig og ha kommunikative ferdigheter.
Godt humør og respektfull humor verdsettes høyt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr det samme til deg som vi krever av deg.
I tillegg vil du få mange utfordrende oppdrag som sikrer at du får brukt fagligheten din.

Stor variasjon i arbeidsoppgaver.

Follo DPS har opplæringsplan for alle medarbeidere.
Videre får du ta del i Ahus sine velferdsordninger og er du togpendler får du en ti-minutters treningstur hver vei til og fra jobb.

 Kontaktinformasjon

Eva Marie Wathne

Seksjonsleder (sykepl/jordmor) 45287099

Søknadsfrist:

11.03.2019