Sykepleier/vernepleier

Sted
Bjorbekk, Arendal
Publisert
21. februar 2019
Frist
17. mars 2019
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Sykepleier, Vernepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

DPS Aust-Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder består av 3 enheter; døgnpost, ambulante tjenester og polikliniske tjenester med gruppebehandling. Ambulante tjenester består av: Ambulant akutt-team, og FACT team, derav FACT nysyke. Den polikliniske enheten har 4 team med base i Tvedestrand (Poliklinikk Øst), Arendal (Poliklinikk Arendal/Froland), Grimstad (Poliklinikk Vest) og dagbasert intensiv gruppebehandling. DPS Aust-Agder har også utekontor i Risør og Byglandsfjord, og er et utdanningssted for leger under spesialisering. 

Vi har nå en ledig 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier ved DPS Aust-Agder, arbeidsted vil for tiden være FACT team. 

FACT team er tverrfaglig sammensatt og en jobber flerfaglig og recoveryorientert. Pr i dag har FACT følgende stillinger: Sykepleier/spesialsykepleiere, sosionom, vernepleier med spes.utd., IPS jobbespesialister, psykologspesialister, pedagoger, overleger og merkantil. Teamet jobber etter FACT modellen og har base på Bjorbekk. Teamet jobber ambulant mandag-fredag på dagtid og har Aust-Agder fylke som opptaksområde. Teammedlemmene må påregne oppgaver innenfor et bredt spekter ut fra pasientens behov. 

Målgruppa er først og fremst personer med alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelser) som kan trenge ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, ofte i samarbeid med ulike tjenesteytere på kommunenivå.

Arbeidsoppgaver

 • Hjelpe til med utredning og pasientbehandling
 • Medisinhåndtering (vernepleier/sykepleier)
 • Oppfølging av pasienter under tvungent psykisk helsevern
 • Samarbeid med fastleger og eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Internt samarbeid faglig og kollegialt
 • Veiledning av kommunalt personell

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier/vernepleier med gode faglige kunnskaper og gjerne relevant videreutdanning
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS sitt behov
 • Erfaring fra aktuell målgruppe
 • Førerkort for bil
 • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og vise interesse for fagutvikling
 • Interessert i videreutvikling av tjenesten og samarbeidet med de kommunale tjenestene
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer
 • Evner å ta imot veiledning og er trygg på seg selv

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikrin

 Kontaktinformasjon

Ørjan Fossheim Enhetsleder  917 67 733

Angelina Jensen Rådgiver - adm 91511580

Søknadsfrist 17.03.2018