Sykepleier - Wesselborgen sykehjem

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
5. mars 2019
Frist
31. mars 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Enhet
Wesselborgen sykehjem består av tre avdelinger, hvor to er somatiske avdeling og en er skjermet avdeling for demenssyke. I tillegg er Utsikten dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom lokalisert på Wesselborgen. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens demensteam. Stillingen som er ledig er lokalisert på avdeling Midnattsol som er en somatisk avdeling med 11 plasser. 
Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Om stillingen
Ledig 100% stilling som sykepleier ved Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avdeling Midnattsol. 

Todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver
Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. 


Dine arbeidsoppgaver vil være;

  • Utøve direkte sykepleie til beboerne
  • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer
  • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjonskrav

  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut; 

Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. 

  • Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. 
  • Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. 
  • Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 446 800,- 466 600,- 486 800,- 505 300,-

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stillingen

Enhetsleder Lene Nilsen Holte,  E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no, tlf arbeid 78 97 75 58

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.