Psykiatrisk sykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
11. mars 2019
Frist
30. april 2019
Sektor
Privat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Blå Kors Øst A/S er en del av divisjon behandling i Blå Kors Norge og er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert  rusbehandling, TSB. 

Selskapet  eies av Blå Kors Norge, en felleskristen diakonal organisasjon med 45 virksomheter i 15 fylker.  

Blå Kors Øst er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør Øst. Selskapet består av døgninstitusjonene Eina og Slemdal behandlingssenter, Blå Kors Poliklinikk. Virksomhetene har et bredt sammensatt fagmiljø. 

Visjon: Med hjerte, kunnskap og kraft, skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

 

Psykiatrisk sykepleier

Stillingsbeskrivelse

100% stilling som behandler/terapeut i en poliklinikk

Nærmere informasjon om poliklinikken: 

Blå Kors Poliklinikk ligger i Blå Kors-gården i Storgata 38 i Oslo. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling med individualsamtaler, par/familiesamtaler, grupper og kurs. Målgruppen er personer som har problemer med alkohol og andre rusmidler, samt spill. Pårørende kan også få behandling. Pasientene kan ha lettere psykiske tilleggsvansker. Behandlingsopplegget tilrettelegges individuelt. Poliklinikken har 20 ansatte. Det er høy faglighet og godt arbeidsmiljø  i klinikken hvor vi tilstreber og tilby en best mulig tjeneste for pasientene våre.

Arbeidsoppgaver 

 • Behandlingsansvarlig – du tilbyr terapi til pasienter som er henvist til oss som spesialisthelsetjeneste (individualterapi) Du får din egen pasientportefølje, og samarbeider med kollegaer som har psykologfaglig, sosialfaglig og medisinsk kompetanse.
 • Selvstendig oppfølgingsansvar for pasienter som innebærer utarbeiding av behandlingsplan, utredninger sammen med kollegaer, god journalføring, samarbeid med øvrig hjelpeapparat, evalueringer og god terapeutisk praksis 
 • Delta som gruppeterapeut ved behov 

Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier som: 

 • Har erfaring med å arbeide klinisk  
 • Har erfaring med å arbeide med mennesker som har utfordringer ifht rus, spill og/ eller annen avhengighetsproblematikk samt psykiske lidelser 
 • Er selvstendig og engasjert
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter samt er fleksibel og samarbeidsorientert  

Kvalifikasjonskrav: 

 • Godkjent utdanning som psykiatrisk sykepleier 
 • Erfaring fra klinisk arbeid 
 • Gjerne videreutdanning innen familieterapi, kognitiv terapi eller annet

Vi tilbyr: 

 • 100% stilling (dagtid) 
 • Faglig og personlig utvikling i et arbeidsmiljø med høy kompetanse 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale 


Stillingen er ledig fra 1.5.2019

For ytterligere informasjon om Blå Kors og Blå Kors Poliklinikk, besøk vår hjemmeside www.blakorsost.no

Ytterligere opplysninger ved klinikksjef Ailin Strømsholm  Ailin.stromsholm@blakors.no telefon: 95 28 95 81/ 22 99 49 13 

Søknadsfrist: 1.4.2019 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. 

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert. 
For spørsmål ang. registrering av søknad kontakt support på: 33 00 28 00 eller support@jobbdirekte.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.