100% fast stilling i psykisk helse- og rustjeneste som ruskonsulent

Sted
Hattfjelldal (Kommune), Nordland
Publisert
14. mars 2019
Frist
31. mars 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Den karakteristiske fjelltoppen Hatten, som troner over det vakre landskapet øst for kommunesentret, har gitt kommunen sitt navn. Kommunen er vidstrakt og har naturskjønne omgivelser, som blant annet omfatter en del av Børgefjell nasjonalpark, og Norges nest største innsjø Røssvatnet. Den varierte naturen gir, hele året igjennom, rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Det er en times biltur til Mosjøen, med flyplass og sykehus, hvor en ca. halvveis passerer nærmeste jernbanestasjon på Trofors. Det er kort vei (èn times kjørsel) til alpinanlegg i Sverige der det også er flyplass (Hemavan) med forbindelser til Arlanda. Hattfjelldal kommune har 1465 innbyggere, og har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår. Vi har bl.a. bygd og renovert sykehjemmet, sentralskolen, bygd ny barnehageavdeling og ny flerbrukshall de siste årene.

Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling i psykisk helse- og rustjeneste som ruskonsulent for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene rus og psykiatri. Stillingen er for tiden plassert i enhet for helsetjenester. Arbeidet vil primært foregå på dagtid, men en må påregne å arbeide 1-2 ettermiddager pr. uke.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Utarbeidelse av kommunale rutiner innen rus-området, både internt og eksternt
 • Fokus på økt tilgjengelig for brukerne
 • Hovedansvaret for bruk av kartleggingsverktøyet Brukerplan
 • Ansvar for å utarbeide og koordinere individuell plan og ansvarsgrupper
 • Planlegge og evaluere arbeidet sammen med brukeren for å nå brukerens mål
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre offentlige instanser
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning innen rus/psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra arbeid med oppfølging av mennesker med rus- og psykiske lidelser
 • Er god på relasjonsbygging
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Har god tålmodighet
 • Har evne til å jobbe selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En utfordrende og spennende stilling
 • Pensjonsordning i KLP


Vi er behjelpelig med å skaffe:

 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder

om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal-kommune.no.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for helsetjenester Britt Blaunfeldt Petersen på tlf. 75 18 48 70 eller e-post: britt.b.petersen@hattfjelldal.kommune.no

Søknad med cv sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 31.03.2019.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Velkommen til oss!