Sykepleiere og vernepleiere, Orkerød sykehjem

Rekrutterer
Moss kommune
Sted
Moss (Kommune), Østfold
Publisert
22. mars 2019
Frist
22. april 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Engasjement, Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid, Turnus

Vi har ansatt flere hos oss i den senere tid, men trenger samtidig enda flere engasjerte og dyktige fagpersoner.


Følgende faste stillinger er ledige:

 • 3 x 100% dag/kveld
 • 1 x 32,86% natt
 • 1 x 75,12% natt
 • 1 x 18,78% natt
 • 1 x 80% dag/kveld
 • 1 x 29,15% dag/kveld


Følgende vikariater er ledige:

 • 1 x 50% dag / kveld
 • 2 x 100% dag / kveld


Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for brukere ved avdeling
 • Følge rutiner og bidra til forbedringsarbeid
 • Ansvar for fordeling av ressurser og oppgaver, samt dokumentasjon og rapport
 • Kommunikasjon og samarbeid med kollegaer og eksterne aktører
 • Sikre god samhandling med og oppfølging av pårørende og brukere
 • Bidra til opplæring og faglig veiledning av kollegaer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø


Arbeidstid

 • Turnus

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier / vernepleier
 • Norsk språkkompetanse: presis muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Nivå B2, felles europeisk rammeverk for språk eller tilsvarende dokumentert språkkompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring fra geriatri / demens.

Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest for arbeid innen helse og omsorg.

Alle stillingene er i utgangspunktet sykepleierstillinger, men vernepleiere oppfordres å søke.

Vi legger stor vekt på relevante personlige egenskaper, som at du :

 • Har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Evner til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ
 • Er strukturert og kan planlegge egen og andres hverdag som ansvarsvakt
 • Har gode data – og dokumentasjonskunnskaper
 • Har vilje og evne til å lære og tilegne seg ny kunnskap
 • Er personlig egnet


Om Orkerød sykehjem

Orkerød sykehjem ligger på vakre Jeløy i Oslofjorden. Målgruppen er beboere med en demenssykdom. Sykehjemmet har til sammen 88 plasser som i all hovedsak er for beboere med langtidsopphold, men sykehjemmet har også en avdeling for korttids -/ avlastningsopphold hvor vi også bistår inn i utredning av demens. Skogbrynet dagsenter er en del av sykehjemmet og drifter dagtilbudet til hjemmeboende med demens.

Målet for Moss kommune er at omsorgstjenestene skal bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv. Vi skal sørge for at innbyggerne med heldøgns omsorgstjenester får et best mulig tilbud.

Det at Orkerød er et «levende» sykehjem og dagsenter med masse aktiviteter er helt essensielt for at våre beboere skal ha et så allsidig og godt liv som mulig, hvilket vi har et høyt fokus på.

Det er også uttalt viktig for oss at de som er pårørende føler seg trygge på at den i fra deres familie som bor her hos oss skal leve et trygt, godt, aktivt og verdig liv hver dag og bli møtt med omsorg, respekt, godt stell, klemmer, smil og en varm hånd å holde i. Så langt det er mulig skal vi forsøke å møte hver beboer daglig med hva som i dag er viktig for den enkelte.

Vi tilbyr

 • God turnus
 • Møtevakter i turnus
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som varierer med de ulike brukernes behov
 • Mulighet for faglig utvikling gjennom møter, kurs og treffpunkter i virksomheten og kommunen
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer
 • Stor, gratis parkering
 • Flott beliggenhet
 • Tilsetting på vanlige vilkår.  Vi følger Moss kommunes tariff, men lønn kan diskuteres. 

Kontaktperson
Virksomhetsleder for Orkerød sykehjem, Wencke Eibak Pedersen, mobil 95006737. 

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Jobb i Moss!

Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange.

Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge blir én kommune i 2020
Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.