Operasjonsykepleier til Framskutt traumeteam

Rekrutterer
Forsvaret
Sted
Bergen (Kommune), Hordaland
Publisert
29. mars 2019
Frist
8. mai 2019
Sektor
Stat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Operasjonssykepleier
Jobbtype
Engasjement, Fast
Arbeidstid
Heltid

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) søker operasjonssykepleier til Framskutt traumeteam/Forward surgival team for beredskapsperioden 1. mai 2019-30.april.2022.

Sanitet er det militære helsevesen og har som formål å støtte og styrke Sjøforsvarets operative evne. Vi trenger deg som har stor interesse for traumefaget og eller krigskirurgi, og som kan levere gode operasjonskapasiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå som operasjonssykepleier i Framskutt traumeteam/Forward Surgical Team, jf. offentlige bestemmelser og direktiv fra Forsvarets Sanitet.
 • Delta på inntil seks uker trening og øving i året.
 • Delta på utkalling og trening til internasjonal operasjoner (INTOPS) ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon for offentlig godkjent aykepleier samt autorisert spesialitet som operasjonsykepleier.
 • Kunne sikkerhetsklareres for nivå «Hemmelig» og «NATO Secret» før tiltredelse.
 • Tilfredsstille medisinske krav til militære operasjoner i utlandet (minimum B1), og bestå fysisk test, karakter 4. Se nærmere informasjon på våre nettsider www.forsvaret.no
 • Kunne mobilisere til deltagelse i internasjonale operasjoner med en varslingstid på minimum 48 timer. Se arbeidsmiljøloven §12-12 for nærmere informasjon vedrørende rett til fri fra sivil arbeidsgiver ved militærtjeneste.
 • Må kunne mønstre på Sjøforsvarets fartøy for kortere perioder.
 • Det er ønskelig med erfaring innen traunatologisk ortopedi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret, minimum avtjent førstegangstjeneste. Ved manglende militærutdanning må militærutdanning av varighet på tre måneder gjennomføres i løpet av første år på beredskapskontrakt.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du må ha meget gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du må være samvittighetsfull, initiativrik, fleksibel, systematisk og ha god vurderingsevne.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Signeringsbonus ved inngåelse av beredskapskontrakt, samt en sluttbonus etter tre år på beredskapskontrakt.
 • Beredskapstillegg høy i tre årsperioden en har signert beredskapskontrakt for.
 • Lønn og tillegg utbetales ved forberedende tjeneste, samtrening og kurs etter hovedtariffavtalen i staten som Flotiljemester OR7, stillingskode 1576, lønnstrinn 61 som for tiden er kr.534 100,- i året. Ved deployering er lønn i henhold til gjeldene særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
   

Personen som ansettes vil styrke disponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Du søker stillingen ved å benytte vårt elektroniske søknadssystem Webcruiter. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

 • Navn: Mette Melsås
  Tittel: Leder Sanitetsskvadronen
  Telefon: 55 50 41 50/ 416 69 658
  E-post: mmelsas@mil.no
   
 • Navn: Bibi Misje
  Tittel: Koordinator framskutt traumeteam
  Telefon: 55 50 41 85/930 92 262
  E-post: bimisje@mil.no