Sykepleiere, psykiatriske sykepleiere og sosionom

Sted
Hedalen, Sør-Aurdal
Publisert
1. april 2019
Frist
11. mai 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid, Turnus

FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

3528 Hedalen i Valdres

Fekjær psykiatriske senter -  er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Sentret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.  Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18 – 35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3 – 4 måneder.

Sentret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer. Alle stillinger er i dag besatt.

I tillegg til avtalen med Helse Sør Øst RHF har HELFO godkjent Fekjær for inntak etter Fritt behandlingsvalg (FBV). Fekjær vil gjennom denne ordningen utvide kapasiteten ved døgnenheten. Dette vil kreve mer fagpersonell.

 Ved utvidelsen søker vi etter:

  • 3 stillinger 50 -100 % sykepleiere natt   
  • 2 stillinger 100 % psykiatriske sykepleiere
  • 1 stilling 100% sosionom

Alle stillingene er i turnus og med arbeid hver 3. helg                

Fullstendig utlysningstekst finner du på vår hjemmeside www.fekjær.no

For mer info om Hedalen: www.hedalen.no

Kontaktpersoner:

Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, tlf 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Rådgiver: Alf Skar, tlf 970 63 266. Epost: alf.skar@fekjaer.no

Skriftlig søknad med referanser sendes pr post eller elektronisk til post@fekjaer.no