Spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
2. april 2019
Frist
30. april 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved Alderspsykiatrisk sengepost er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Offentlig godkjent sykepleier uten spesialutdanning kan også søke.  Personlig egnethet vektlegges. 

Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å utrede og behandle psykiske sykdommer hos personer over 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor. Alderspsykiatrisk sengepost utreder og behandler primært pasienter med affektive lidelser, akutte forvirringstilstander, psykoselidelser og pasienter med rusproblematikk. Avdelingen har et robust tverrfaglig miljø som tilbyr pasientene miljøterapi, psykoterapi individuellt og i gruppe, og biologiske behandlingsformer. Likeverdig samarbeid mellom pasient, pårørende, primærhelsetjenesten og avdelingen ligger til grunn for all utredning og behandling på avdelingen.  

Avdelingen får nye lokaler og skal samlokaliseres med somatiske avdelinger på Steinerud fra 2020.

Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg. Sykepleier har overordnet sykepleieansvar på enkelte vakter.  

Vi søker etter en kollega som:

  • evner å bidra til persontilpasset behandling gjennom fleksibilitet og en serviceinnstilt holdning overfor pasientene
  • er strukturert i tilnærmingen til utredning, behandling og pleie
  • evner å bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid til det beste for pasientene
  • evner å samarbeide godt i tverrfaglige team
  • bidrar til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø  

Kvalifikasjoner

  • Det er ønskelig at søker har noe erfaring fra somatisk sykehusavdeling eller sykehjem.
  • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
  • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Vi tilbyr:

  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.   

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon
Trine Nordby Skjellestad

Enhetsleder
22 45 85 22
99019206
Trine.Skjellestad@diakonsyk.no

Lene Haukland-Haugen
Assisterende enhetsleder
22 45 85 40 97124124  

Startdato 01.06.2019
Stillingsprosent 100%
Arbeidsgiver Diakonhjemmet Sykehus, Pastor Fangens vei 18, 0854 Oslo  

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.