Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
4. april 2019
Frist
10. mai 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
Avdeling for traumelidelser

Ved avdelingen er det ledig 80-100 % fast stilling som miljøterapeut.

Tiltredelse: snarlig eller etter avtale.

Søkere må ha 3 års sykepleieutdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med psykiske lidelser. Særlig erfaring med traumerelaterte lidelser blir vektlagt. Du bør like å arbeide i team. Vi legger stor vekt på god evne til samarbeid og personlig egnethet. Utdanning og erfaring med gruppebehandling vil være et pluss.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil disse pasientene tilhøre kategoriene PTSD(kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk.

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen, med 8 pasienter i hver gruppe. Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø. Det gjennomføres opplæringsprogram for nyansatte.

For mer informasjon om avdelingen vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 
 

Kontaktperson:
Avdelingsleder Gun Abrahamsen, tlf. 901 26 327 eller nestleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00.

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.           

Søknadsfrist: 10.05.19