Psykiatrisk sykepleier

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
4. april 2019
Frist
23. april 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Psykiatrisk sykepleier Avdeling for angstlidelser
Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

Tiltredelse: 29. juli 2019

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid.

Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består bl.a. av lege, psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse.

For mer informasjon om avdelingen vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

I stillingen inngår bl.a. arbeidsoppgaver som: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging bl.a. i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning.

Det kreves videreutdanning i kognitiv terapi, evt. ønske om å gjennomføre denne. Det legges også vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Kontaktperson:

Avdelingsleder Heidi Berg Houmb, tlf. 472 59 344.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Søknadsfrist: 23. april 2019

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.