Sommer, sol, Sørlandet og spennende jobb,- lar du deg friste…

Rekrutterer
Grimstad kommune
Sted
Grimstad
Publisert
9. april 2019
Frist
15. mai 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Sesongarbeider
Arbeidstid
Heltid

Vi ønsker velkommen til flere kollegaer i hjemmetjenesten og korttidsavdeling sykehjem, og kan tilby 100% sykepleierstillinger gjennom sommeren f.o.m. 01.juli– 20.august. Sykepleierstudenter som er ferdig med 2. året er også veldig velkomne til å søke! 

Hvem er vi ?

Vi er en glad gjeng med godt arbeidsmiljø, høy faglig kompetanse og innovative løsninger.

Vi jobber i team både i hjemmetjeneste og på korttidsavdeling. Teamene jobber innen fagområdene palliasjon, kommunal øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, medisintekniske prosedyrer, demens og generell somatisk sykdom.

Vårt hovedfokus er gode pasientforløp med høy kvalitet på tjenesten. Vi samarbeider med tverrfaglige yrkesgrupper i kommunen, med pårørende og med frivillige for å gi god pleie og sykepleiefaglig oppfølging til hjemmeboende pasienter.

Vi har to- delt turnus, og er har to arbeidssteder i kommunen,  på Fevik og i sentrum på Frivoll med tett samarbeid.

Hva tilbyr vi ?

•Å gi pleie og omsorg til pasienter med alvorlig sykdom, generell geriatri, og behov for medisinsk teknisk oppfølging av ulik karakter i eget hjem og på korttidsavdeling.

• Praktisk sykepleieprosedyrer som f.eks Vap/piccline, i.v behandling, ulike typer dren, ulike typer kateter, palliativ medisinering, sårskift, injeksjoner, oksygenbehandling o.l.

•Daglig samhandling med blant annet sykehus, fastlege, tjenestekontor, kreftkoordinator, innsatsteam enten via PLO meldinger eller telefon.  

•Oppfølging og samarbeid med pårørende.

Hva ønsker vi ?

•Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.

•Erfaring med praktiske sykepleieprosedyrer

•Gode datakunnskaper

•Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

•Kjennskap til lovgivning innen helse og omsorg

•Personligegnethet vil bli vektlagt

•Førerkort klasse B for hjemmetjeneste

Hva tilbyr du?

•Evne til å vise omsorg, empati og være nær i vanskelige og krevende situasjoner

•God faglig kompetanse samt god observasjonsevne

•Takle stressende situasjoner og spennende utfordringer

•Gode samarbeidsevner

• Selvstendighet

• Men også evnen til å samarbeide i team.

Du må ønske å jobbe fremoverlent med fokus på innovative løsninger.

Har du dette og kunne tenke deg en sommer blant» bløde konsonanter», mye smil og latter nær Norges fineste skjærgård,- ja da kan VI tilby deg ;

•Arbeid som sykepleier innenfor spennende og utfordrende team, med høy faglig kompetanse .

•Et godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgave, samt stor grad av selvstendighet.

•En tjeneste som er en del av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Grimstad kommune, en egen fag og utviklingsavdeling som tjenesten samarbeider tett med.

  • Vi jobber prosjektbasert
  • Vi jobber med velferdsteknologi
  • Vi jobber tett med akademia og forskningsmiljøer på UiA

•Lønn etter gjeldende tariffer.

Autoriserte sykepleiere som binder seg til 100 % stilling med jobb annenhver helg får 15. 000,- kr i bonus etter endt periode.

Sykepleiestudenter med avslutta og godkjent 2. år som binder seg til 6 uker i 100 % stilling med jobb annenhver helg, får 10.000,- kr i bonus etter endt periode.

For studenter som er ferdig med 2. studieår, kan man ved å binde seg til 3. hver helg siste studieår, samt sommerjobb i full stilling neste sommer motta 30.000,- i bonus etter endt periode.

Og du , kan du kun jobbe deler av sommeren , er du også velkommen til oss!

Sees vi i sommer ?

Kontakt person : Kari – Anne Johnsen,  tlf 37250300