Vil du jobbe for et tryggere samfunn?

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
24. april 2019
Frist
24. mai 2019
Sektor
Annet
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Annet
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

skjermbilde

 

Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske problemer er overrepresentert i brannstatistikken, og det er behov for økt satsing på forebygging. Med prosjektet LIVSVIKTIG vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen og Skadeforebyggende forum (Skafor) samarbeide om å styrke brannsikkerheten til risikoutsatte grupper.

Skafor har fått ansvar for et delprosjekt og skal ansette to personer som nasjonale pådrivere for prosjektet. Vi søker en person med brannfaglig bakgrunn og en person med helsefaglig bakgrunn til treårig engasjement.

Nasjonale pådrivere skal blant annet motivere til økt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brannvesenet i kommunene og bidra til å etablere lokale møtearenaer for tverrsektorielt samarbeid.

For mer informasjon, se full utlysning her.