Sykepleiere

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
15. april 2019
Frist
5. mai 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

To ledige stillinger:

 • 100% stilling som sykepleier i todelt turnus med arbeid hver 3. helg ved Prestøyhjemmet, avd. Fjellknausen. 
 • 89,20% fast stilling som sykepleier. Stillingen er per tiden i turnus på natt, med arbeid hver 2. helg ved Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Enhetene

Prestøyhjemmet, avd. Fjellknausen. 
Avdeling Fjellknausen er en somatisk langtidsavdeling med åtte beboere. Prestøyhjemmet består i tillegg av en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt avdeling Solgløtt som er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er lokalisert på Prestøyhjemmet.

Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.
Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjeneseten. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere. 

Dine arbeidsoppgaver vil være; 

 • Utøve direkte sykepleie til beboerne
 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer
 • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;

 • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillitt, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. 
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;

 • Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
 • Årslønn: 446 800,- 466 600,- 486 800,- 505 300,-

Spørsmål om stillingene

For spørsmål om stillingene, ta kontakt med:

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. 

100% stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet, avd. Fjellknausen. 

Søk via skjema på denne side  - Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

89,20% fast stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Søk via skjema på denne side 

For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland.

Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Lignende jobber

Lignende jobber