Sykepleier - Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
8. mai 2019
Frist
27. mai 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.
Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.
Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.
Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.
Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Kort om stillingen

Ledig fast 100% stilling som sykepleier ved Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt. 
Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet

Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.
Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsefagarbeidere tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem", og rehabiliteringsavdelingen er aktivt med i læringsnettverket Gode pasientforløp for kronisk syke og eldre.

Hovedarbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter. 

Dine arbeidsoppgaver vil være:
• Utøve direkte sykepleie til pasientene.
• Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
• Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: 
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 446 800,- 466 600,- 486 800,- 505 300,-

Spørsmål om stilling

Enhetsleder
Lene Nilsen Holte
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 952 82 692

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden

Lignende jobber

Lignende jobber