Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie

Sted
Bergen (Kommune), Hordaland
Publisert
13. mai 2019
Frist
31. mai 2019
Sektor
Privat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiere? VID lyser ut inntil tre stillinger som førsteamanuensis/- førstelektor i sykepleie
 

Om stillingen

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig inntil tre 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie fra 01.12.2019. Stillingene er for tiden innplassert ved Fakultet for helsefag. Stillingene vil per i dag være knyttet til 2. studieår ved Bachelor i sykepleie, der det er fokus på spesialisthelsetjeneste, pleie og behandling av akutt og kritisk syke mennesker, sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag, sykepleie på medisinsk og kirurgisk avdeling, fag og forskning, etikk og pedagogikk.

Fakultet for helsefag i Bergen har rundt 500 studenter ved bachelor i sykepleie og ett kull i bachelor i vernepleie deltid med 35 studenter. Fakultetet har også 350 studenter ved videreutdanninger som har studietilbud innen akuttmedisinsk sykepleie, avansert gerontologi, kreftsykepleie, palliativ sykepleie, veiledning og mindfulness.

VID Bergen består foreløpig av to studiesteder, Haraldsplass og Betanien, som vil samlokaliseres i 2021.


Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning av studenter ved Bachelor i sykepleie. Arbeidsoppgavene i stillingen forutsetter utpreget samarbeid med kolleger ved fakultetet.

Avhengig av kvalifikasjoner, forventes det at den som ansettes bidrar til utviklingen av forskning innenfor fagfeltet gjennom deltagelse i forskningsgrupper, samarbeid om felles forskningsprosjekt, publisering og formidling.

 

Kvalifikasjonskrav

Etterspørselen etter helsetjenester øker i årene som kommer og helsepersonell må tenke nytt i møte med pasienter og brukere. Den som ansettes må ha erfaring med utviklingsarbeid i nye måter å møte pasienter på som utvikles i tett samarbeid med brukere og deres pårørende.

Krav:

 • Førsteamanuensis- / førstelektorkompetanse i sykepleie. Det er krav om minimum mastergrad innenfor relevant fagområde.
 • Bachelor i sykepleie
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring med pasientveiledning
 • Pedagogisk erfaring fra undervisning blir vektlagt innen høyere utdanning innen akutt og kritisk syke og med veiledning av studenter
 • Universitet- og høgskolepedagogisk basiskompetanse*

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse innen etiske utfordringer med bruk av teknologi innen helsetjenesten
 • Erfaring fra administrasjon og ledelse
 • Pedagogisk erfaring fra høyere utdanning

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor, i inntil 3 år med krav om oppnåelse av førstekompetanse før fast ansettelse vurderes (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5).  Sakkyndig utvalg vil ved vurdering av kandidater med kompetanse som høgskolelektor vurdere hvor langt kandidaten har kommet i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og sannsynligheten for oppnåelse av førstekompetanse i løpet av 3 år. I tillegg er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

* Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år. Høgskolen arrangerer egne kurs.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • God formidlingsevne
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Kompetanseprofil
 • Personlig egnethet
 • Motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder og med samarbeidspartnere.


Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011
 • Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller 1008 Høgskolelektor LR25.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer medminoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.


Generell informasjon

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier for tilsetting som Førsteamanuensis, Førstelektor eller Høgskolelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

 

Søknaden

Innsendelse av søknad.

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

Søknad og CV, vitnemål og attester, liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider, Liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurdere, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 31.05.2019

Tiltredelse: 1. desember 2019 

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen

Det vil bli brukt sorteringskomité og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Kontakt

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med :

 • Studieleder Margareth Haukom margareth@haukom@vid.no Tel. + 47 55699230
 • Prodekan Anita Lyssand anita.lyssand@vid.no Tel. +47 99204007


Ingress

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.